โกแอ๊ะทำได้เลี้ยงปลาหมอไม่ง้อยางพารา เลี้ยง 5 เดือน..ตัวละครึ่งโล