อนุโมทนาบุญ ต๊อก ศุภกร เลือกทางที่สงบให้กับชีวิต ออกบวชอยู่บนดอย