ร่วมอนุโมทนาบุญ “เบลล่า ราณี” บริจาคเงิน 2.5 ล้านให้ 5โรงพยาบาลช่วยทีมแพทย์