ปลูกติดบ้านไว้เป็นมงเป็นคล โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หญิงอยู่