Friday, 12 July 2024

คุณนที ทิพย์ทุ่งทอง หนุ่มอัมพาตคริ่งซีก หัวใจเกษตร

13 Jun 2020
1171

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวเกษตรทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่องราวแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านที่กำลังท้อ อยากให้ทุกทานได้อ่านเรื่องราวของคุณนที ทิพย์ทุ่งทอง หนุ่มอัมพาตคริ่งซีก หัวใจเกษตรที่ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทำเกษตรของเขา เผื่อจะได้เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านครับ

สวัสดีครับ ผมนที ทิพย์ทุ่งทอง ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีก ทำเกษตรบนพื้นที่3งาน(1,200 ตรม.) แบ่งเป็น10 โซนๆละ 100 ตารางเมตร ที่เหลือคือเว้นไว้เป็น ทางรถเข็นผม หว่านผักบุ้งจีน ทุกๆ 4วัน ครั้งๆละ 1 โซน ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กก. (ประมาณ10,000เมล็ด)

ผักบุ้งอายุเก็บเกี่ยวเร็ว เราสามารถเก็บเกี่ยว อายุ 18 – 22 วัน ก็ถอนได้ ผมจะมีถอน ทุกๆ วันๆ ละ 45 – 50 กิโลกรัม (1 กิโลกรัมจะได้ต้นผักบุ้ง 50 – 55ต้น /กก. ) กก.ละ 50 บาท ส่วนโซนที่ว่างก็ปรับปรุงบำรุงดิน เตรียมความพร้อมไว้ นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้กับ ทุกพืช ทุกตลาด ทุกขนาดพื้นที่ครับ

สำหรับเกษตรท่านใดที่กำลังท้อผมอยากให้ดูคุณนที ทิพย์ทุ่งทอง หนุ่มอัมพาตคริ่งซีก หัวใจเกษตร ไว้เป็นแรงบันดาลใจครับ ขอบคุณคุณนที ทิพย์ทุ่งทอง ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรครับ

Facebook Comments Box
สวัสดี