Wednesday, 19 June 2024

ลำบ ากกันมาสองคน เวลาสบายอย่ าพาคนอื่นเข้ามา

วันนี้มีเรื่องราวดีๆไว้สำหรับเตือนใจผู้หญิงมาให้อ่าน เป็นข้อคิดสอนใจที่ดีมาก หากวันใดที่ผมมีลูกสาว สัญญาว่าจะต้องนำบทความนี้ให้ลูกได้อ่าน เพื่อเตือนสติ ก่อนคิดจะฝากชีวิตไว้ที่ใครซักคน

ช่วงเตรียมตัวที่จะแต่งงานกันของคู่รักคู่นึง ฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนก่อนที่จะแต่งงาน ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดาวน์บ้าน ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน และ ซื้อเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อเริ่มตกลงปลงใจแต่งงานกัน ทั้งคู่ตกลงกันไว้ว่า

ผู้ชายใชเงินเดือนผ่อนบ้าน ผู้หญิงใช้เงินเดือนจ่ายค่าอยู่ค่ากินหลังแต่งงานผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้านทุกเดือน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกันสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งคssค์ จากนั้นคลอดลูกออกมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เงินเดือนเพิ่มขึ้นร ายได้มากพอที่จะทำงานคนเดียวแล้วเลี้ยงดูครอบครัวได้

ยามนี้ลูกต้องการคนดูแล ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือกันตกลงตั ดสินใจให้ผู้หญิงลาออกจากงานเพื่ออยู่ดูแลลูกเช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวด้วยความที่เป็นแม่บ้านที่ขยันขันแข็ง และ ทำหน้าที่ศรีภรรยาได้ดีทำให้เป็นช้างเท้าหลังที่สนับสนุนช้างท้าวหน้าให้เดินได้อย่างเต็มกำลังทำให้สิบปีต่อมา

ผู้ชายประส บความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากรัศมีเปล่งปลั่งผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก,สามี,บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่uหมoง ยามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรยาตนไม่สามารถพาเข้าสังคมได้อีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอกก็ช่าง ร้ อ น เเ ร ง l ย้ า ยวนใ จ สุดท้ ายเลยมีภรรยาน้อย

หลังจากภรรยารู้เรื่องเข้า ก็รู้สึกเศร้ าเสี ยใจมาก ฝ่ายหญิงเตรียมตัวหย่ า ตามคำอธิบายในตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงไม่ยอม บอกว่า “พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด” ทนายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่?”

ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุ กเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง” ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูกฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องอยู่กับฉัน” ทนายพูดว่า “ลูกจะอยู่กับใคร เราจะดูว่าใครมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูได้มากที่สุด เธอ..ไม่มีงานทำ ไม่มีร ายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อลูก ทางศ าลจะตั ดสินให้ลูกอยู่กับฝ่ายชาย ”

ตอนนี้ผู้หญิง ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้ นหวังแล้ว เหมือนโลกทั้งใบของเธอส ล ายไปแล้ว ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขากับคนรักใหม่อย่างสวยงาม ผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่…?

บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเองก็จะห่างห ายไปจากเธอในวันที่ไม่มีแสงสว่าง ใช่แล้ว แรกเริ่มผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วมักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ “คน” ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อทุ กเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ การงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ ไม่แต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเอง อีกทั้งสวยน้อยลงทุ กวัน…

ผู้หญิงเอ๋ย อย่าฝากความหวังไว้กับใครมาก ดีกับตัวเองทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด รูปลักษณ์ของผู้หญิงเองเป็นตัวตั ดสินกำหนดว่า “สำเร็จหรือล้ มเหล ว”

ความรักคือความรู้สึกที่คุณยังห่วงใยใครสักคนอยู่ แม้จะแยกความ รู้สึก ความลุ่มหลง และความสัมพันธ์แบบรักใคร่ออกไปแล้ว การมอบความรักทั้งหมดให้ใครสักคนไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขาจะรักเราตอบ อย่าหวังที่จะได้รักตอบ แต่จงรอให้มันงอกงามขึ้นในหัวใจเขา แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ให้พอใจว่าอย่างน้อยมันก็ได้งอกงามขึ้นในใจของเราเอง

Cr. ขอบคุณเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยแง่คิดดีๆจาก: Niwat Rungvicha

Facebook Comments Box
สวัสดี