Monday, 22 April 2024

วิธีการหาแหล่งน้ำบาดาลด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

น้ำบาดาล คือน้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใต้ผิวดิน น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลแย่งออกได้เป็น 2 โซนคือ unsaturated zone เป็นโซนที่มีทั้งน้ำและอากาศ และ saturated zone เป็นโซนที่มีแต่น้ำเท่านั้น  โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ำใต้ดินที่แท้จริง

หน้าแล้งแบบนี้เกษตรกรหลายท่านมักหาวิธีขุดบ่อน้ำบาดาลใช้กันใช่ไหมคะ วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีหาแหล่งน้ำบาดาลตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้สืบทอดกันมา ซึ่งอุปกรณ์ที่จะทำนี้มีชื่อว่า ลวดดาวซิง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายพลังงานที่ได้รับคลื่นพลังงานจากวัตถุ จริงไม่จริงอย่างไรไปลองทำกันดูค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

กระบอกไม้ไผ่ความยาว 6 เซนติมเตร จำนวน 2 ท่อน

ลวดทองแดงหรือลวดธรรมดาก็ได้ความยาวประมาณ 54 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

วิธีทำ

เริ่มจากการนำลวดทองแดงหรือลวดหรือลวดธรรดาก็ได้ เสียบลงไปในกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเป็นเตรียมไว้ทั้งสองท่าน

จากนั้นให้ทำการดัดลวดให้ตั้งฉาก 90 องศากับกระบอกไม้ไผ่ทั้งสองอัน

ลวดทองแดงจะทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเพื่อสำรวจตาน้ำส่วนกระบอกไม้ไผ่ใช้เป็นด้ามจับ

วิธีการใช้งาน

1ถืออุปกรณ์ทังสองแนบข้างลำตัว โดยหันปลายลวดให้ชี้ออกไปข้างหน้า ให้ปลายลวดตั้งฉากกับลำตัวและให้ลวดทั้งสองเส้นขนานกัน

2ให้ถืออุปกรณ์แล้วเดินสำรวจช้าๆ ในระหว่างเดินสำรวจให้สังเกตถ้าปลายลวดทั้งสองสวิงเข้าหากัน เป็นรูปกากบาท แสดงว่าใต้ผิวดินบริเวณนั้นเป็นสายน้ำบาดาลหรือเป็นตาน้ำ นั่นเอง

ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีโบราณที่ทำกันมาช้านาน  แต่ยังไม่ได้รับการวิจัยหรือรับรองอย่างเป็นทางการ แต่ท่านใดอยากลองดูก็ไม่เสียหายค่ะ

Facebook Comments Box
สวัสดี