น่าอ่าน

วิธีปลูกทุเรียนในกระถางให้แข็งแรงลูกดก

สำหรับคนที่อยากจะลองปลูกทุเรียนในกระถางไว้ที่บ้านสักต้น ก็สามารถทำได้ แถมยังมีข้อดีเยอะเลย เพราะนอกจากจะควบคุมคุณภาพ รสชาติ และการเกิดโรคได้ง่ายกว่าการปลูกลงดินแล้ว ยังใช้พื้นที่น้อยกว่า ให้ผลผลิตเร็ว แถมยังใช้กับการปลูกผลไม้อื่น ๆ ในกระถางได้ด้วย

โดยนำกิ่งพันธุ์ทุเรียน จะเป็นกิ่งตอน กิ่งเสียบยอด หรือกิ่งทาบ ที่มีใบแก่เท่านั้น และกิ่งมีอายุอย่างน้อย 1 ปี นำมาตัดถุงชำออก และเอาดินออกประมาณ 1 ใน 4 จากนั้นนำดินดำหรือหน้าดิน 1 ส่วน แกลบดิน 2 ส่วน และมูลวัวหรือมูลควาย 1 ส่วน มาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในระถางโดยเหลือไว้ประมาณ 3 นิ้ว

แล้วนำต้นทุเรียนมาปลูก พร้อมปักไม้ผูกเชือกกับลำต้นกันโยก เสร็จแล้วให้รดน้ำทันที และนำวัสดุมาคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้น ได้แก่ หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง กาแฟบด หรือมูลสัตว์ ทั้งแนะนำให้ปลูกต้นเย็น เพราะหากเป็นต้นเช้าต้นไม้จะเหี่ยว ระยะแรกรดเฉพาะบริเวณโคนต้นในตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ก็จะเริ่มแตกใบอ่อ น หากเป็นช่วงหน้าฝนหรือมีความชื้นให้นำวัสดุคลุมหน้าดินออกเพื่อป้องกันโคนและรากเน่า

การใส่ปุ๋ยบำรุงขึ้นอยู่กับช่วงของการเจริญเติบโต โดยเน้นดูที่ธาตุอาหารเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรก ตั้งแต่เตรียมหลุมปลูก ในช่วงนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี แต่หากเข้าสู่ช่วงแตกกิ่งใบให้เน้นไนโตรเจน เมื่อใกล้ช่วงออกดอกให้ลดไนโตรเจนลง เพื่อหยุดการแตกกิ่งใบ แล้วมาเน้นปุ๋ยที่มีฟอสเฟตหรือโปแตสเซียมสูงแทน เพื่อเร่งดอก หลังจากติดผลแล้วและต้องการเร่งการเจริญเติบโตของผล ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หลังจากติดผลแล้ว 5-6 สัปดาห์ ระหว่างนี้ก็ควรหมั่นกำจัดวัชพืชที่จะมาแย่งสารอาหารจากต้นทุเรียนด้วย

การเลือกต้นพันธุ์ทุเรียน
เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของภาคตะวันออก หลายท่านกำลังเลือกหาต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูกซ่อมหรือปลูกสร้างสวนใหม่ การเลือกต้นพันธุ์มาปลูกนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเลือกต้นพันธุ์ได้ดีก็มีโอกาสสำเร็จสูง แต่ถ้าเลือกต้นพันธุ์ที่ไม่ดีมาปลูกจะทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสเข้าทำนอง”เลือกต้นพันธุ์ผิดคิดจนตัวตาย”

หลักการเลือกต้นพันธ์ทุเรียน
1 ตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ
2 สมบูรณ์แข็งแรง รากไม่ขดงอ
3 ปราศจากโรคและแมลง
4 ต้นตอมาจากพันธุ์ที่แข็งแรงต้านทานโรครากเน่าโคนเน่า
หลายท่านมักเลือกต้นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มาปลูกเพราะคิดว่าโตเร็วและจะให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ ต้นพันธุ์ที่อยู่ในถุงเพาะชำเป็นเวลานานจะทำให้รากขดงอ ถ้ามีการเปลี่ยนถุงหลายครั้งก็จะเกิดการขดงอของรากหลายชั้น เมื่อเอาไปปลูกก็จะแคระแกร็นและระบบรากที่ขดงอทับซ้อนกันจะทำให้เกิดเป็นโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อไฟทอปธอราได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถแก้ปัญหารากขดงอของต้นพันธุ์ทุเรียนก่อนปลูกได้ 2 วิธีคือ

การปลูกแบบตัดราก ใช้มีดกรีดถุงเพาะชำออกแล้วใช้กรรไกรตัดรากที่ขดงอก้นถุงและที่พันอยู่รอบๆออก จากนั้นตัดแต่งกิ่งและใบออกให้มีความสมดุลกับราก (Root-shoot ratio)วางลงในหลุมปลูกที่เตรียมไว้แล้ว พรางแสงและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

การปลูกแบบจัดราก ใช้มีดกรีดถุงเพาะชำออกแล้วใช้กรรไกรตัดรากที่ขดงอก้นถุงออกเช่นเดียวกันส่วนรากที่ขดพันอยู่โดยรอบเราจะไม่ตัดออกแต่จะใช้วิธีค่อยดึงออกมาทีละเส้นจัดวางตามทิศทางที่เหมาะสม ค่อยๆกลบดินเป็นชั้นไป ทำแบบปราณีต พรางแสงและรดน้ำสม่ำเสมอ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ

Facebook Comments Box
สวัสดี