Wednesday, 19 June 2024

ใครมือรูปตัวแบบนี้ เป็นคนมีบุญ ทำอะไรก็สำเร็จ

30 May 2020
169

ไม่ค่อยได้เห็นนักคนที่พูดถึงลายมือที่เป็นรูปตัว M ซึ่งดูจากมือทั้งสองข้างได้เลย ถ้าใครมีลายมือแบบนี้ถือว่าเป็นคนมี บุญ มากทีเดียว บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีโช คดีไม่น้อยเลย มีเรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ

จะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น ศาสตร์ลายมือนี้ตามตำรา จีน จะเป็น M แบบสั้นหรือยาวก็ถือว่าดีทั้งคู่ เรียกอีกชื่อว่า เส้นโช คดี หรือ Lucky M ซึ่งจะมี 3 เส้นลายมือประกอบกัน มี เส้น ชี วิ ต เส้น ส ม อ ง

และ เส้นวาสนาตามความ เชื่อในตำราจี นว่า คนมีลายมือรูปตัว M นั้นเป็นคนที่มี บุญเยอะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเสมอ เป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี สามารถพึ่งตนเอง อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับหลาย ๆ คนได้เหมือนกัน

คนที่มีเส้นลายมือแบบนี้ถือว่าโช คดีมาก ๆ เพราะมีคนไม่มากนักจะมีเส้นนี้ เพื่อความเข้าใจว่าเป็นเส้นลักษณะแบบไหนลองดูภาพประกอบช่วยได้ จากนั้นลองเทียบกับมือตัวเองได้เลย

เส้นลายมือแต่ละเส้นบอกอะไร

1 เส้น ชีวิตจะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงพลังของชีวิตอุปสรรคปัญหาการเจ็บป่วยอายุอุบัติเหตุการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเส้นอื่น ๆ อย่างเส้นโชค เส้นสมรส เพื่อให้ความแม่นยำของการทำนายแม่นกว่าเดิม

2 เส้นสมอง จะเป็นเส้นที่บอกถึงระดับความคิด การศึกษา ความถนัด ทักษะอาชีพ สมอง ความผิดปกติของสมอง บอกโรคที่เกิดขึ้นกับสมอง รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมองได้ด้วย

3 เส้นหัวใจจะเป็นเส้นที่บอกถึงสภาพจิตใจ ความเข้มแข็งฟุ้งซ่าน ระเบียบ นิสัย อารมณ์ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ พฤติกรรมทางเพศบอกถึงโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจหรือสายตา

4 เส้นโชคเป็นเส้นที่บอกถึงการงานอาชีพ จะมีความราบรื่นมากแค่ไหน มีอุปสรรคมากแค่ไหนหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับงาน กับคนในครอบครัวหรือไม่

5 เส้นวงศุกร์ จะเป็นเส้นที่ ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ซึ่งจะบอกถึงการเก็บ อารมณ์การเก็บความรู้สึก

6 เส้นสมรส เป็นเส้นที่จะบอกถึงความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ อุปสรรค ว่าจะเป็นแบบไหน

7 เส้นสุขภาพ ก็ตรงตัวเลยเหมือนกันเป็นเส้นที่บอกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มาของโรค ความแข็งแรงของร่างกาย

8 เส้นภูมิแพ้ จะเป็นเส้นที่บอกอาการของโรค ว่าจะหนักหรือเบา หรือเรื้อรังแบบไหนเส้นนี้จะทำนายออกมาได้

9 เส้นอิทธิพล ซึ่งจะเป็นเส้นที่พอมันไปตัด กับเส้นไหนก็มักจะมีผลกระทบเรื่องนี้ต่อเจ้าของลายมือ ส่วนจะดีหรือว่าร้าย ก็อยู่ที่ทิศทางของเส้น การเปลี่ยนแปลงของเส้นที่ถูก ตัด ว่าจะเป็นไปแบบไหน

เส้นลายมือสามารถบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่สำคัญเป็นศาสตร์การทำนายที่แม่นมาก ๆ ลายมือยังคงเปลี่ยนไปตามดวงชะตา ของเราในแต่ละช่วง

Facebook Comments Box
สวัสดี