Tuesday, 23 April 2024

ก้อง ห้วยไร่ ยกข้าวทั้งนามอบให้กับผู้ประสบความลำบากช่วงนี้

29 May 2020
113

ก้อง ห้วยไร่ ยกข้าวหมดทั้งนา เพื่อนำไปสีเป็นข้าวสาร นำไปมอบให้กับผู้ประส บความลำบ าก พลังน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ เมื่อ ก้อง ห้วยไร่ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่า ผมจะสีข้าวจ้าว 2,000 กิโลกรัม จากสนามห้วยไร่อีหลีน่า เพื่อบริจาคให้ครอบครัวหรือผู้ที่กักตัวโดยไม่ได้เดินทางกลับมาภูมิลำเนาส่งที่อยู่ที่สามารถส่งข้าวได้ใต้คอมเม้นต์เลยครับ

พี่น้องท่านใดเห็นความทุ กข์ย ากของเพื่อนมนุษย์ก็สามารถส่งของใช้จำเป็นและของกินให้กันโดยผ่านชื่อที่อยู่ตาม comment ได้เลยนะครับ เจ้าตัวยังบอกอีกว่า เริ่มแล้วนะครับ สีข้าว 2 ตัน เพื่อผู้ประสบภั ย และเริ่มโครงการหนึ่งน้ำใจต่อหนึ่งหัวใจที่ลำบ าก ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคมาโพสต์ในคอมเม้นต์เพื่อได้รับการช่วยเหลือ

ข้อมูลและภาพจาก ก้อง ห้วยไร่

Facebook Comments Box
สวัสดี