เกษตรน่ารู้

วิธีทำ “แก๊สชีวภาพ” จากขี้วัว (อธิบายด้วยอย่างละเอียด

บ่อก๊าซชีวภาพ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากรักษาสภาพแวดล้อมแล้วยังได้ก๊าซชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้ม และให้แสงสว่างในครัวเรือนซึ่งจะช่วยให้ประหยัดการนำเข้าน้ำมันเชื้ อเพลิ ง

บ่อก๊าซชีวภาพยังให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงดินเพิ่มผลผลิตพืชได้อีกด้วย หรือนำมาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ปุ๋ยเคมี

ให้เป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น ทำให้ลดการขาดดุลทางการค้าในการสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ขั้นตอนการผลิตแก๊สชีวภาพ แบบพอเพียงในครัวเรือน
1.เลือกพื้นที่ ไม่ห่างจากคอกสัตว์มากเกินไป ห่างจากครัวไม่เกิด 50 M. น้ำไม่ทั่วขัง แล้ววางแผนจุดพื้นที่ขุดทำบ่อตามแผน

2.ขุดบ่อหมักลึก 1.5 M. ก้นบ่อเป็นแอ่งกระทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 M.เทพื้นบ่อด้วย ปูนคอนกรีตผสม (1:2:3) แล้วใช้อิฐมอญรอบบ่อขึ้น 40 Cm วางท่อคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว ยาว 1 M. ให้เอียง 60 องศา ทั้ง 2 ด้านให้อยู่ตรงกันข้าม เพื่อต่อไปยังบ่อเติมและบ่อล้น

3.ก่ออิฐมอญต่อขึ้นอีก 60 cm. ฉาบผิวบ่อด้วยปูนซีเมน ทำบ่อล้นให้ห่างจากบ่อหมักสุดปลายท่อ โดยใช้บ่อคอนกรีต(ถังส้วม) 2ถัง

4.ก่ออิฐมอญให้รอบบ่อหมัก ด้านหนึ่งของปลายท่อติดคอกสัตว์ทำบ่อเติมด้วยอิฐบล็อกขนาด 50 x 70 cm. (รูปแบบตามต้องการ)5.ก่อให้โค้งขึ้น(เหมือนทำโอ่งน้ำ)ให้เหลือไว้ทำปากบ่อประมาณ 90 cm. ค่อยๆก่อปากบ่อขึ้นให้ปูนแห้ง

6.ใช้กะละมังขาดประมาณ 60 cm. ทำปากบ่อ และทำฝาปิดบ่อปิดใช้กะละมังใบเดิมใสปูน ใส่ท่อน้ำขนาด 4 หุน ยาว 50 cm. ไว้ตรงกลาง

7.ตกแต่งปากบ่อหมักให้เรียบ นำฝาที่ทำไว้มาปิด ยาแนวด้วยดินเหนียวละเอียด รดน้ำให้ฝาชุ่ม กันดินเหนียวแห้ง

8.ทดสอบความรั่วของบ่อ ใช้หลักการ Barlow Meter เติมมูลสัตว์ 50-100 ปี๊บ(มูลสัตว์ผสมน้ำ 1:1) หมักไว้ 7 วัน จะเกิดแก๊สสังเกตบ่อล้น

8.จึงเปิดวาล์วที่ติดไว้กับท่อน้ำแก๊ส ต่อสายยางเข้าเตาแก๊สหุงต้ม ใช้เป็นเชื้ อเพลิงได้เหมือนแก๊สหุงต้มทั่วไป

หลักปฏิบัติและดูแลบ่อแก๊สชีวภาพต้องเติมมูลสัตว์ทุกวัน วันละ 1 ปี๊บ (มูลสัตว์ผสมน้ำ 1:1)

ห้ามใส่หรือทิ้งสารเคมี เช่น ผงชักฝอก น้ำยาล้างจาน คลอรีน เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตาย

ข้อดีของการมีบ่อแก๊สชีวภาพ
1ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
3มูลที่ได้จากบ่อล้น เป็นปุ๋ยคุณภาพดี ผ่านการหมักทำลายการงอกของเมล็ดพืชและไข่แมลง เชื้ อโ ร คต่างๆ ไม่มีกลิ่นเหม็ น
4แก๊สที่ได้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำและเป็นพลังงานเชื้ อเพลิ งในตะเกียงเจ้าพายุได้ด้วย

ขอบคุณที่มาที่มา : wanchairaks.blogspot.com เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box
สวัสดี