Wednesday, 19 June 2024

แอร์แว & ตะบันน้ำ อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ ประหยัดพลังงานสามารถส่งน้ำได้แรงขึ้น

วิธีการเพิ่มแรงดันน้ำในการสูบน้ำแบบประหยัดพลังงาน ทำง่ายๆ ต้นทุนต่ำ สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำที่เรียกว่า “แอร์แว” ครับ ซึ่งหลักการทำงานง่ายๆ คือ ในการสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบผ่านปั๊มจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้น น้ำและอากาศจะผ่านเข้ามาตามสายดูด ผ่านปั๊มน้ำ ซึ่งในปั๊มน้ำที่ใช้ใบพัดหมุนส่งน้ำไปตามท่อก็ทำให้เกิดฟองอากาศ

หลังจากนั้น น้ำและอากาศจะถูกส่งผ่านไปตามท่อเมื่อมาถึงที่ติดตั้งแอร์แว อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในท่อแอร์แว เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆ และไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมา ซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา ส่งผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 % สามารถส่งน้ำไประยะทางไกลๆ หรือที่ในสูงได้ และใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง ทำให้ประหยัดพลังงาน ชะลอการสึกหลอของมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ได้ และถ้าจะเพิ่มระยะทางในการส่งน้ำไปไกลกว่าเดิม ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มความยาวของท่อแอร์แวให้ยาวขึ้น หรือการติดตั้งแอร์แว เป็นระยะๆ ภายในบริเวณสวนของเรา นั่นเองครับ

วิธีการเพิ่มแรงดันน้ำในการสูบน้ำแบบประหยัดพลังงานและได้ผลอย่างแน่นอนโดยวิธีการดังกล่าวไม่มีความสลับซับซ้อน ต้นทุนต่ำ ทำแล้วดี จึงเล่าสู่กันฟัง….ลองศึกษาดูครับขอบคูณบทความจากบ้านสวนเสน่ห์เรณู

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำที่เรียกว่า ”แอร์แว” คำว่า แอร์ มาจากอังกฤษ แปลว่าอากาศ คำว่า แว เป็นภาษาอีสานแปลว่า แวะ เมื่อนำมารวมกัน แอร์แว หมายถึงที่แวะพักอากาศ

ซึ่งมีหลักการทำงานง่ายๆคือ ในการสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบผ่านหัวกะโหลกจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้น น้ำและอากาศจะผ่านเข้ามาตามสายดูด ผ่านปั๊มน้ำ ซึ่งในปั๊มน้ำที่ใช้ใบพัดหมุนส่งน้ำไปตามท่อก็ทำให้เกิดฟองอากาศเช่นกัน

หลังจากนั้นน้ำและอากาศจะถูกส่งผ่านไปตามท่อเมื่อมาถึงที่ติดตั้งแอร์แว อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา

เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 % สามารถส่งน้ำไประยะทางไกลๆหรือที่ในสูงได้ ใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง ทำให้ประหยัดพลังงาน ชะลอการสึกหลอของมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ได้

และถ้าจะเพิ่มระยะทางในการส่งน้ำไปไกลกว่าเดิมก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มความยาวของท่อแอร์แวให้ยาวขึ้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถส่งน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านทำอยู่ อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว

เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 %

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ขนาด 2 นิ้ว ใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้
1 ท่อแอร์แว ใช้ ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ความยาว 2 เมตร จำนวน 2 ท่อน
2 สามทาง 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน
3 ข้อต่อตรงขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว 2 อัน
4 ฝาปิดท่อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 อัน
5 กาวน้ำทาท่อพีวีซี จำนวน 1 กระป๋อง
6 ไม้สำหรับปักมัดประคองท่อแอร์แวไม่ให้ล้ม 2 ท่อนความยาว 2.50 เมตร

วิธีการติดตั้ง
1 วัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)จากปั๊มน้ำออกมาระยะ ห่าง 1 เมตร แล้วตัดท่อส่งน้ำหลัก
2 ทากาวแล้วต่อสามทางตัวแรกเข้ากับท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)โดยให้ด้านที่จะต่อเข้ากับท่อแอร์แวชี้ขึ้นด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ
3 ตัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ห่างจากจุดแรกออกมา 30 เซนติเมตร ทากาว ต่อสามทางตัวที่สองในลักษณะเดียวกันกับตัวแรก

4 ทากาวแล้วต่อข้อต่อตรงขนาดเท่ากับท่อแอร์แว ลด ขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมน) เข้ากลับสามทางด้านที่ชี้ขึ้นทั้ง 2 จุด
5 ทากาวแล้วต่อท่อแอร์แว ตรงข้อต่อตรงทั้ง 2 จุด
6 ทากาวแล้วปิดฝาแอร์แวด้านบนให้แน่น ไม่ให้มีรอยรั่ว
7 ทิ้งไว้ 1 วันให้กาวแห้งสนิท เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันแบบประหยัดพลังงานให้กับระบบสูบน้ำได้แล้ว รับรองแรงดันน้ำที่ส่งไปในท่อมีแรงดันเพิ่มขึ้น 30-40 % แน่นอน

ที่มาagrinaturetwo

Facebook Comments Box
สวัสดี