Wednesday, 19 June 2024

ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ปีละ 1 ล้านบาท

เกษตรผสมผสานเป็นสิ่งที่จะทำและเป็นความฝันของแตงโม เนื่องจากครอบครัวแตงโมทำอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา มีความเชี่ยวชาญแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์และคิดกลับด้าน ผมคิดว่าการเกษตรจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพราะคนต้องกินช้าว ปลา ไก่ ผัก และผลไม้ เป็นอาหารหลัก แตงโมมีโอกาสไปดูงานที่ศูนย์คุณบังอร อยู่บ้านน้อยจอมศรี จ.สกลนคร คือดีมากเลยอยากมาเล่าให้ฟัง

คุณบังอร ไชยเสนา เป็นชาวบ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร แต่ก่อนทำนาและทำเกษตรเชิงเดียว เช่น ปลูกข้าวโพด ปลูกพริก ปลูกแตงกวา เป็นต้น ได้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) แต่ขาดทุนจนเป็นหนี้ประมาณ 120,000 บาท

เมื่อปี 2553 ผู้ใหญ่บ้านได้ชวนคุณแม่อรให้เป็นตัวแทนของหมู่บ้านไปอบรมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯเจ้าหน้าที่แนะนำให้ทำเกษตรผสมผสานคือปลูกทุกอย่าง

จึงกลับมาวางแผนในการขายใหม่ คุณบังอรจึงถือสมุด 1 เล่ม เข้าไปสอบถามแม่ค้าในตลาดว่าพืชผักต่าง ๆ มีราคาแพงช่วงไหน จึงกลับมาวางแผนการปลูกใหม่ปลูกให้ทันขายในช่วงที่มีราคาแพง

ทำให้มีรายได้ในปี 2554 ทั้งหมดประมาณ 700,000 บาท จนสามารถใช้หนี้ทั้งหมดได้ภายใน 1 ปี ต่อมาปี 2555-2556 ได้วางแผนการปลูกการขายอย่างรอบคอบ ทำให้มีรายรับทั้งหมดประมาณ 1,000,000 กว่าบาท

รายได้มาจากไหนบ้าง
1 ขายกบ ผสมพันธุ์ 18 วัน 1 ครั้ง ๆ ละประมาณ 30,000 – 50,000 ตัว ขายลูกอ๊อด(ฮวก) กิโลกรัมละ 120 – 200 บาท ขายกบตัวเล็กตัวละ 1 บาท

2 เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็น หมู ปลา ควาย ไก่ 300 ตัว กิโลกรัมละ 100 บาท เป็ด 700 ตัว กิโลกรัมละ 100 บาท ปลา ประมาณ 20,000 – 50,000 ตัว กิโลกรัมละ 80 – 100 บาท

3 ปลูกและขายพันธู์พืช เช่น มะละกอเตี้ย เพกา กล้วยหอม ดาวเรือง มะละกอเตี้ย พันธุ์ต้นละ 50 บาท เมล็ดละ 10 บาท 1 ต้นจะทำพันธุ์ได้ 20,000 ต้น ที่สวนมีประมาณ 100 ต้น เพกาหรือลิ้นฟ้า พันธุ์ต้นละ 50 บาท กล้วยหอม พันธุ์ต้นละ 50 บาท ดาวเรือง มัดละ 100 บาท พันธุ์ต้นละ 10 บาท และถุงละ 50 บาท 1 ถุงมี 100 เมล็ด

ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นางบังอร ไชยเสนา อายุ 41 ปี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เกษตรกรชาวตำบลฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล “ ปราชญ์สร้างชาติรักแผ่นดิน “ ผู้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเกษตรผสมผสาน โดยเฉพาะด้านการประมง ซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ยอมรับของชุมสังคมอย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมกับเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

นางบังอร ไชเสนา กล่าวว่า ความจนไม่เป็นอุปสรรค หากเพียงตัวเราขยันอดทนและอดออม โดยเฉพาะหลักการดำเนินชีวิตและการทำงานต้องมีระเบียบละวางแผน โดยเฉพาะทำการเกษตรต้องเศึกษาเรียนรู้เพิ่มและประยุกต์ใช้ พร้อมกับแนะนำให้ทำแบบผสมผสานไม่ว่าจะพืชผักสวนครัวระยะสั้นที่สามารถเก็บขายมีรายได้ทุกวันพร้อมกับไม้ผล รวมถึงด้านการประมง และปศุสัตว์ควรทำควบคู่กันครบทุกด้าน

กล่าวต่อว่าหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่ผ่านมา ครอบครัวได้รับผลกระทบหนัก ไม่ว่าพืชผัก ต้นไม้ที่ปลูกเสี่ยงตายยืนต้นตาย รวมถึงสัตว์เลี้ยง ปูปลาที่เลี้ยงไว้สูญหาย ตายเกือบหมด ครอบครัวต้องยืนหยัดฮึดสู้พลิกฟื้นที่ดิน 5 ไร่ที่มีกลับคืนรื้อฟื้นอีกครั้ง จนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันชีวิตและความเป็นอยู่ครอบครัวดีขึ้นไม่เดือดร้อน มีรายได้จากการจำหน่ายขายสินค้าเกษตร และอื่นๆภายในสวนตอนนี้ปีหนึ่งหลายแสนบาท

ขณะเดียวกันที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะจะมีทัวร์มาจากต่างจังหวัดและก้าวไปไกลถึง สปป.ลาว อีกด้วย และภายในปลายเดือนนี้จะมาศึกษาดูงานที่ฟาร์ม จำนวนกว่า 50 คน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะทัวร์มาชม ขณะที่จัดมีการอบรมแต่ละครั้งจะมีหน่วยงานของรัฐให้การรองรับสนับสนุน ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มาเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานประมาณ 2-3 หมื่นคนและมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น บอกต่อด้วยว่าหลังจากที่ผู้เข้าอบรมเสร็จ ที่นี่มีจำหน่ายต้นกล้า เช่น กล้ามะละกอ กล้าผักหวาน และอื่นๆ เพื่อนำไปขยาย-ปลูกในพื้นที่ตนเอง ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่มาอมรมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะไปเรียนรู้ศึกษาดูงาน บังอรฟาร์มพร้อมที่จะให้คำปรึกษา แนะนำโดยที่ไม่เสียค่าใดทั้งสิ้น สถานที่ตำบลฮางโฮง อ.เมือง สกลนคร

ติดต่อคุณบังอร ไชยเสนาได้ที่
เลขที่ 28 หมู่ 4 บ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร โทร 085 744 4430 Facebook : บังอร ไชยเสนา สามารถเข้าไปศึกษาดูงานหรือซื้อสินค้าที่ทุกวันครับ

Facebook Comments Box
สวัสดี