Wednesday, 19 June 2024

วิธีปลูกผักกาดขาว ให้ได้ผลผลิตดี

ผักกาดขาว ผักที่สามารถขายได้ทั้งปีเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทุกๆวัน บริโภคสดได้ เป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารต่างๆได้อีกมากมาย ปลูกง่ายขึ้นได้เกือบทุกประเภทของดิน

ในประเทศไทยผักกาดขาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ใครที่กำลังช่องทางสร้างรายได้จากอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนหมวดอาชีพ หรือธุรกิจที่ทำอยู่ พืชผักทำเงิน ผักกาดขาว จึงน่าสนใจเก็บไว้พิจารณา ถ้าหากต้องการทำธุรกิจการเกษตร

ผักกาดขาวพันธุ์ที่นิยม ในประเทศไทย
1 ผักกาดขาว พันธุ์ข้าวปลียาว
2 ผักกาดขาว พันธุ์ข้าวปลีกลมแน่น
3 ผักกาดขาว พันธุ์ข้าวปลีหลวมหรือไม่ห่อปลีก

สำหรับการปลูกผักกาดขาวในประมาณพื้นที่มาก เพื่อขาย การหว่านเมล็ดพันธุ์ จะใช้อัตราส่วน 200-250 กรัมต่อไร่ สำหรับใครที่ปลูกไม่มากก็สามารถคำนวณจากอัตรานี้ได้ หรือจะประมาณจากความเหมาะสม

เตรียมดินเพื่อปลุกผักกาดขาวโดยการไถให้ลึก 30-40 เซนติเมตร ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ถ้าทำเป็นอาชีพหลักใส่ประมาณ 2000 กิโลกรัม ต่อไร่ เคล้าให้เข้ากันกับดิน

ทำแปลงปลูกกว้างยาวประมาณ 1×4 เมตร หลังจากได้ต้นกล้าจากแปลงที่เพาะไว้อายุผักกาดขาวประมาณ 15 วัน ก็สามารถนำมาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ได้ ระยะห่างของต้นประมาณ 40-50 เซนติเมตร

การดูแลรักษาผักกาดขาว
–เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอ จึงต้องรดน้ำอย่างเพียงพอ ถ้าขาดน้ำผักกาดขาวจะไม่เติบโต โดยเฉพาะช่วงที่กำลังห่อหัว การใส่ปุ๋ยให้ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรบำรุงต้น 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 ลิตรรดทุกๆ 3 วันและใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพหลังการถอนแยก และทุกๆ 10 วันจนถึงวันเก็บเกี่ยว

–การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันโรคใบด่างของผักกาดขาว ให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อ ก่อนนำเมล็ดผักไปปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-30 นาที

ส่วนโรคเน่าคอดนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันง่ายๆโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวอย่าให้หนาแน่นจนเกินไป ถ้ามีหนอนเพลียมารบกวน ให้ใช้ใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดาบด 1 กิโลกรัม ข่าแก่ 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม

ผสมทุกอย่างแล้วนำมาตำให้ละเอียด แช่น้ำ 20 ลิตร หมักไว้ 1 คืน จากนั้นให้กรองเอาน้ำยามาผสมกับน้ำ 1: 20 พ่นช่วงเช้าเย็นทุกๆ 3 วัน ก็จะช่วยเรื่องหนอนเพลี้ยรบกวนได้

–ผักกาดขาวจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุได้ประมาณ 45 วัน สามารถนำไปแพ็คขายหรือนำไปประกอบอาหารหรือบริโภคสดได้ สำหรับการปลุกผักกาดขาวเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมนั้น ต้องศึกษาตลาดในพื้นที่อย่างละเอียด รวมถึงแหล่งขายต่างๆ รวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ เพื่อโอกาสที่มากขึ้น

ข้อแนะนำ เทรนด์ผักปลอดสารพิษกำลังมาแรง คนนิยมทานผักปลอดสาร ถ้าสมารถมารถปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี ปลูกแบบปลอดสารได้ ราคาก็จะดีกว่าผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมี เมื่อประกอบกับการทำการตลาดที่ดี เชื่อแน่ว่าผักกาดขาวก็ทำให้รวยได้เช่นกัน เพราะคนบริโภคกันทุกวันอยู่แล้ว

ขอบคุณ http://www.bangkoktoday.net , http://kaset-lifestyle.com

Facebook Comments Box
สวัสดี