Wednesday, 19 June 2024

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

15 Mar 2020
177

บ้านหลังเล็ก ๆ ของคู่รักคู่หนึ่งที่ใช้พลังงานแบบหมุนเวียน นำพลังงานแสงอาทิตย์ การกรองและเก็บน้ำฝน มีการสร้างก๊าซของตัวเองผ่านทางบ่อหมักชีวภาพมาใช้เอง

พวกเค้ามีเครื่องย่อยสลายก๊าซชีวภาพที่เปลี่ยนเศษอาหารในครัวเรือนและของเสียจากสวน นำมาเป็นก๊าซที่ใช้ประโยชน์ภายในบ้าน แม้บ้านจะอยู่ห่างไกลตัวเมือง แต่พวกเค้าก็สามารถใช้ชีวิตพึ่งพาตนเองได้

ภายในบ้านก็สวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งครัวเตียงนอน ห้องนั่งเล่น โต๊ะทำงาน พอเหมาะพอดีสำหรับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของคู่รักสองคน

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

คู่รักต่างชาติ สร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ชีวิตอยู่อย่า่งพอเพียง

เครดิตภาพ@ Liing Big in a Tiny House.com

Facebook Comments Box
สวัสดี