Wednesday, 22 May 2024

สูตรทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ( EM ) นำไปทำฮอร์โมนชีวภาพ ทำน้ำสกัดชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก หมักดิน ปรุงดิน

สูตรทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ( EM) ใช้หมักอะไร ก็ย่อยสลายเร็ว สามารถนำไปหมัก หรือนำไปทำน้ำหมักชีวภาพต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมักยอดพืช น้ำหมักผลไม้ และน้ำหมักอื่นๆอีกมากมาย

หรือจะนำไปทำฮอร์โมนชีวภาพ ทำน้ำสกัดชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก หมักดิน ปรุงดิน หัวเชื้อจุลินทรีย์ ( EM ) สูตรนี้ ใช้หมักอะไร ก็ย่อยสลายเร็ว…เรามาดูวิธีทำกันครับ

ส่วนผสม
1 น้ำมะพร้าว 1 ลูก
2 นมเปรี้ยว 1 ขวด
3 น้ำแป้งข้าวหมาก 1 ช้อนโต๊ะ

4 ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน 1 ช้อนโต๊ะ
5 เหยือกน้ำ
6 ขวดพลาสติก ( แนะนำขวดน้ำอัดลม ป้องกันการระเบิด )

วิธีทำ
1 เทส่วนผสมทั้งหมดลงในเหยือก แล้วคนให้เข้ากัน
2 เทใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ ( อย่าเทเต็มขวด ให้เหลือช่องว่างไว้อย่างน้อย 1/4 )

3 ปิดฝาขวดให้แน่น ห้ามเปิดฝาขวดเด็ดขาด
4 หมักทิ้งไว้ 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดด
5 ครบ 7 วันแล้ว สามารถนำไปใช้หมักได้เลย

การนำไปใช้
หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) ตัวนี้เป็นสารตั้งต้น มีความเข้มข้นมาก สามารถนำไปหมัก หรือไปทำน้ำหมักต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมักยอดพืช น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักปลา หรือนำไปหมักเศษพืช หมักเศษอาหาร

หมักดินปรุงดิน ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำฮอร์โมน ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยน้ำ ฯลฯ หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) ตัวนี้ จะทำให้การหมักเป็นเร็วมากขึ้น ย่อยสลายเร็วขึ้น และเป็นหัวเชื้อที่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้น

ข้อควรระวัง การหมักก่อให้เกิดแก๊ส แนะนำให้ใช้ขวดน้ำอัดลม ป้องกันการระเบิด และเวลาเปิดฝาขวดใช้งาน ให้เปิดช้าๆ คลายฝาขวดออกทีละนิด ให้แก๊สค่อยๆออกให้หมด

-น้ำมะพร้าว จะมี
1 น้ำตาล ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ หรือไซโตไคนิน เพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

2 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แต่มันไม่ชอบแสงแดด เวลาเทลงในดิน จุลินทรีย์ตัวนี้จะมุดลงดินเพื่อหนีแสง อาหารของมันคือสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูล สิ่งที่หมิ่นๆเน่าๆ และเมื่อไปเจอมูลสัตว์ที่หมิ่นเน่า จุลินทรีย์ตัวนี้จะทำให้หายหมิ่น เมื่อไปเจอดินแข็งๆ ดินดานๆ มันจะย่อยสลายให้เป็นดินร่วน หรือปุ๋ยที่อัดแน่นทับถมมานาน มันจะย่อยสลายปุ๋ยออกมา

-นมเปรี้ยว จะมีจุลินทรีย์
1 แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) มีหน้าที่กินเชื้อโรค
2 สเตรปโตคอกคัส (Streptococcus) สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้พืชต้นไม้
3 ลิวโคนอสตอก (Leuconostoc) ทำให้น้ำหมักหอมน่าใช้

-น้ำจากข้าวหมากจะมีจุลินทรีย์ที่ต้องการ คือ ยีสต์

-ซีอิ้วดำ หรือซีอิ้วหวาน มีหน้าที่พรางแสงให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไม่ให้โดนแสงแดด

ขอบคุณที่มาสูตร ร.ต.อ สามารถ นารถสูงเนิน เครดิต https://9chaika.blogspot.com/

Facebook Comments Box
สวัสดี