Sunday, 16 June 2024

ผู้ให้แท้จริง หลวงพ่ออลงกต แบ กภาร ะค่าใช้จ่าย ถึงเดือนละ ห้าล้าน

จะพาไปรู้จักกับเรื่องราวที่สุดของความเมตตา เกิดมาเป็นผู้ให้แท้จริง ดูแลผู้ป่ ว ยแม้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ไม่ใช่หน้าที่พระก็ตาม อย่างที่เคยเห็นภาพออกมาในโลกโซเชียลคือ

ในแต่ละวันหลวงพ่ออลงกตต้องออกจากวัดพระบ าทน้ำพุตั้งแต่ตี ๔ พร้อมสภาพที่ไร้เรี่ยวแรงเพื่อไปบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำมาเลี้ยงดูคนย ากไ ร้กว่าสองพันชีวิต

ในแต่ละวัน วัดพระบ าทน้ำพุ จำเป็นต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อย ากได้นอกจากของใช้จำเป็นเช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ของใช้ส่วนตัว แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กเด็ก ซึ่งหากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปบริจ าคกันได้

สำหรับท่านที่บริจ าคทุ กครั้ง จะมีการบันทึกข้อมูลของท่านเก็บไว้ เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรได้ทันที หากท่านประสงค์จะบริจ าคเป็นประจำร ายเดือนก็สามารถทำได้โดยง่าย ท่านอนุญาตให้ธนาคารดำเนินการตามความต้องการของท่าน

ซึ่งในการดำเนินการตั ดเงิ นจากบัญชีของท่านเพื่อรับบริจ าคเข้าบัญชีมูลนิธิ ทุกครั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด และทางมูลนิธิจะจัดเก็บข้อมูลในการบริจ าคของท่านไว้ตลอดไป

เสมือนท่านมีกองทุนในมูลนิธิของท่านเอง ทั้งนี้เดินตามพ่อ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจ าคได้ตามกำลังศรัทธาที่ท่านพิจารณาเห็นสมควร ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยเทอญ

หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า วัดพระบ าทน้ำพุยังอยู่อย่างมั่นคง ไม่มีทางจะเลิกแน่นอน ทั้งนี้ วัดพระบ าทน้ำพุ ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่ ว ย

และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่ ว ยโร คเอ ดส์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินการมีสองส่วน

ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน ซึ่งในแต่ละเดือนทางวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 ล้าน เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารั กษาโร ค ค่าบริหารจัดการภายในวัด

ปัจจุบันวัดมีรายจ่ายสูง ผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจ าคเงิ นสร้างกุศลร่วมช่วยเหลือผู้ป่ ว ยได้โดยตรงที่บัญชีวัด หรือผ่านหมายเลขบัญชี 289 – 0 – 84697 – 1 ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 579 – 2 – 33730 – 7

วัดพระบ าทน้ำพุหลายชีวิตที่นี่ ยังรอคอยความหวัง มาร่วมกันสร้างความหวังของพวกเขาให้เป็นจริง ปันน้ำใจ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซม บ้านวลัยลักษณ์ อาคารผู้ป่ ว ยหลังแรกของวัดพระบ าทน้ำพุ จากอาคารชั้นเดียวที่ทรุ ดโท รม สู่อาคารหลังหลังใหม่ ที่รองรับผู้ป่ ว ยได้มากขึ้น ให้เป็นที่พักพิงระยะสุดท้ายของชีวิต

ร่วมบริจ าค ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บ าท ก็บริจ าคได้ (บริจ าค 300 ขึ้นไป แจ้งขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้) ผู้บริจ าคที่มีการยื่นภาษี ณ ปัจจุบัน ทางมูลนิธิจะทำการคีย์ข้อมูลการบริจ าคเข้าระบบ (e-donation)

ไปยังกรมสรรพากรแทนการออกใบอนุโมทนาบัตร เพื่อความสะดวกในการแจ้งขอลดหย่อนภาษี ผู้บริจ าคสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางวัดพระบ าทน้ำพุ โทร. 089-742 0731

Facebook Comments Box
สวัสดี