เกษตรน่ารู้

ระยะเวลาเก็บผักแต่ละชนิด

เพราะธรรมชาติของผักแต่ละชนิดมีอายุเก็บเกี่ยวต่างกัน ดังนั้นก่อนปลูกผักจึงจำเป็นต้องรู้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ปลูกผัก กี่วัน ถึงจะนำมารับประทานได้อร่อย เพื่อให้ผักในสวนหลังบ้านที่ลงมือปลูกเองมีรสชาติพอดี ไม่แก่ หรืออ่อนเกินไป

โดยทั่วไปแล้ว ผักถูกแบ่งกลุ่มได้หลายแบบ อย่างแบ่งกลุ่มตามส่วนที่นำมารับประทาน เช่น ผักกินใบ ผักกินผล ผักกินดอก เเละผักกินหัว หรือแบ่งตามประเภทของต้น เช่น ผักไม้เลื้อย ผักไม้ล้มลุก

ผักไม้น้ำ ผักไม้ประดับ ผักไม้พุ่ม เเละผักไม้ยืนต้น ทั้งยังจำแนกตามฤดูกาล เเละอายุของการปลูก ซึ่งจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับลักษณะของชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย เเละสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้น ๆ

เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำระยะเวลาเก็บผัก จึงขอแบ่งประเภทของผักตามส่วนที่นำมารับประทาน ซึ่งแต่ละชนิดมีอายุการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกัน ทั้งยังมีอายุต้นกล้าที่เหมาะสมสำหรับปลูกลงแปลงในช่วงเวลาไม่ต่างกัน คือ 7-14 วัน

หรือมีใบงอก 4 ใบ ก็สามารถย้ายจากกระถางเพาะกล้า ไปปลูกลงแปลงผักได้ และบางชนิดก็สามารถหว่านเมล็ดลงแปลงปลูกได้เลย เช่น ผักบุ้งจีน เเละผักชี ลองไปดูกันว่า

แต่ละกลุ่มผักที่เรายกตัวอย่างมานี้ ต้องใช้เวลาในการปลูกกี่วัน ถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวไปรับประทานได้ เพื่อให้ได้ผักที่มีรสชาติอร่อย สดใหม่ ดีต่อสุขภาพ

ผักกินใบและต้น
คือผักที่นำส่วนใบเเละลำต้นมารับประทาน นับตั้งแต่ปลูกลงแปลงจะมีอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 เดือน ส่วนอายุเพาะต้นกล้าอ่อนจะอยู่ที่ 7-10 วัน หรือมีใบงอก 4 ใบ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ส่วนมากเป็นผักอายุสั้น โตเร็ว เช่น ผักบุ้งจีน หอมแบ่ง เเละผักชี มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง 40-60 วัน เท่านั้น

ผักกินผล
คือผักที่รับประทานผลเป็นหลัก ผักในกลุ่มนี้จะใช้เวลาปลูกนานกว่าผักกินใบ เพราะต้องผ่านระยะเวลาหลังปลูกลงแปลง ยาวไปจนถึงต้นโตเต็มวัย ติดดอก เเละออกผล เเม้จะใช้เวลาการปลูกที่นาน เเต่เมื่อลำต้นโตเต็มวัยเเล้วก็พร้อมให้เก็บผลไปรับประทานได้เเบบยาว ๆ ยกตัวอย่างผักที่มีอายุเก็บผลนานมากกว่า 3 เดือน เช่น มะเขือ มะเขือเทศ เเละพริกขี้หนู

ผักกินหัว
คือผักที่มีราก หรือลำต้นใต้ดินใช้สะสมอาหารเพื่อเติบโตเป็นต้นใหม่ รูปร่างของผักกินหัวจะมีลักษณะกลม รี ยาว และบางชนิดก็มีรูปร่างไม่แน่นอน ผักกินหัวจะใช้เวลาสะสมอาหารค่อนข้างนาน กว่าจะมีขนาดสมบูรณ์เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ระยะยาวเป็น 10 ปี เช่น ข่า ขิง เเละกระชาย

ขอบคุณที่มา บ้านและสวน

Facebook Comments Box
สวัสดี