Friday, 12 July 2024

ระบบให้น้ำอัจฉริยะ สั่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ

“ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านเราเจอปัญหาภัยแล้งหนัก ปริมาณน้ำน้อยมีไม่พอปลูกพืช เกษตรกรต้องปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมารดน้ำพืชผัก โดยที่ไม่รู้ว่าพืชต้องการน้ำเวลาไหน บางครั้งให้มากเกินจนเจิ่งนอง หรือให้น้ำช้ากว่าที่กำหนด คุณภาพพืชผักเลยไม่ได้ตามเป้าที่คาดไว้”

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บอกว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ทำการวิจัยหาวิธีบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับคุณภาพดินแต่ละพื้นที่

“การวิจัยระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ เริ่มจากการศึกษาความแตกต่างโครงสร้างดินแต่ละประเภท ทั้งดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว ดินร่วนปนดินทราย ความชื้นในดินมีลักษณะเป็นอย่างไร

เนื่องจากพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเวลา และโครงสร้างดินแต่ละชนิดมีช่องว่างในการจุความชื้นได้ขนาดไหน เพื่อจะได้รู้ว่าดินแต่ละชนิดต้องการความชื้นระดับใดที่รากสามารถดูดไปใช้งานได้”

เมื่อทราบค่าความชื้นของดินชนิดต่างๆ ดร.โชติพงศ์ จึงนำมาออกแบบระบบให้น้ำอัจฉริยะ โดยสร้างชุดอุปกรณ์ให้น้ำที่ประกอบไปด้วยชุดเซ็นเซอร์บอร์ด ไวไฟ แผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

หัววัดความชื้นในดิน สำหรับอ่านค่าส่งต่อไปยังตัวประเมินผลกลาง ส่งคำสั่งไปที่วาล์วน้ำว่าความชื้นในดินมีค่าเท่าไร จึงสมควรจะให้น้ำ และปิดวาล์วตอนไหน โดยระบบจะส่งคำสั่งผ่านสัญญาณไวไฟไปยังวาล์วเปิดปิดน้ำ

ระบบสามารถถ่ายทอดคำสั่งให้จ่ายน้ำได้แบบเจาะจงเฉพาะพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องให้น้ำไปพร้อมกันทั่วทั้งแปลงใหญ่ เพราะระบบสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แต่ละจุดในแปลง ตรงไหนมีความชื้นเพียงพอกับความต้องการของพืช

จะสั่งปิดน้ำ ส่วนจุดที่เป็นพื้นที่ดอน ลมแรง ความชื้นระเหยไว ระบบจะสั่งจ่ายน้ำให้ดินมีความชื้นพอเหมาะกับรากพืช ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปเดินตรวจ…โดย อุปกรณ์ให้น้ำอัจฉริยะ 1 ชุด ราคา 8,000 บาท สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 1 ไร่

เมื่อนำชุดให้น้ำดังกล่าวไปทดสอบในแปลงข้าวโพดหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา 18 เดือน…พบว่าผลผลิตได้เพิ่มจากไร่ละ 1,200 กก. เป็น 3,000-3,500 กก.ต่อไร่ คุณภาพฝักเกรดเอเพิ่มขึ้น 80% ค่าน้ำ ไฟ แรงงานลดลง 5,000 บาทต่อไร่

นอกจากนี้ยังได้นำไปทดลองในสวนลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และเชียงราย ช่วยให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% ขณะนี้ชุดระบบให้น้ำอัจฉริยะพร้อมส่งต่อให้กับผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 06-2395-6355

Facebook Comments Box
สวัสดี