Wednesday, 24 April 2024

กราบสาธุ พระครูวิมลปัญญาคุณ สละบ้านตัวเอง เพื่อสร้างโรงเรียนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สวัสดีครับในวันนี้ จะพาไปรู้จักกับพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ห มู่ ๕ บ้านดงดิบ ตำบลห้วยย าง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม มาตั้งแต่ในปี ๒๕๕๓ โดเปิดสอนทั้งมัธยมต้นจ นถึงมัธยมปลาย

โรงเรียนศรีแสงธรรม ไม่ได้สอนแ ค่พื้นฐานเ รื่ อ งการอ่ า น เขียน เพื่อทำข้อสอบเท่านั้น แต่สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นอื่นทั้งด้านสังคม วิทย าศาสตร์ เทคโนโลยี ช่วยสร้างประเทศชาติให้เข้มแข็งอีกด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งจะก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา พระอาจารย์ได้ตั ดสินใจขายบ้านตัวเอง เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ เมื่อโรงเรียนเสร็จ โณงเรียนแห่งนี้ยังสอนlด็กlด็กโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับ ส่งฟรี อาหารฟรีอีกด้วย

แต่lด็กนักเรียนเองก็ต้องทำง า นอย่างหนัก ในเ รื่ อ งของพลังง า นแสงอาทิตย์ โดยทุกวันนี้โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงเรียนทำให้โรงเรียนเสีຍค่าไฟเดือนละ ๔๐ บาทเพื่อรั กษ าค่ามิเตอร์เท่านั้น

สิ่งที่สอนในหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ การที่เราสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงในชีวิต แต่การจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ทุกอย่างต้องเกิดจากการลงมือทำ และการมีจิตใจที่มั่นคง ไม่ย่อท้อต่อความย ากลำบาก ประโยคที่ว่า อย า กได้ต้องสร้างเอง กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ไม่ใช่คำพูดลอยลอยอีกต่อไป หากแต่เป็นการลงมือทำจริงจริงที่โรงเรียนแห่งนี้

นอกจากนี้โรงเรียนยังปลูกผัก ทำนา เพื่อผลิตอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นอาหารกลางวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เพาะเห็ด การปลูกข้าว

โดยเฉพาะในเ รื่ อ งการปลูกข้าวที่ทางโรงเรียนใช้วิธีปลูกข้าวต้นเดียว เพื่อเพิ่มผลการผลิต ซึ่งเป็นวิธีการทำนาแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในระดับโลก โดยน้องน้องโรงเรียนศรีแสงธรรม ต้องลงมือ ไถนา ดำนา เกี่ยวข้าว ด้วยตัวเอง

และนี่เป็นเพียงแ ค่ตัวอย่างเบื้องต้นที่โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง โดยเน้นให้lด็กมีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ ได้สร้างผลง า นด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ เพราะทำมาหมดแล้วทุกอย่าง

Facebook Comments Box
สวัสดี