Monday, 22 April 2024

แอร์แว ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ ส่งน้ำไปได้ไกลขึ้น

แอร์แว คืออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแหล่งน้ำไปพื้นที่ที่ต้องการของเกษตรชาวอีสานที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้การสูบน้ำไปได้ไกล และเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการอาศัยแรงดันจากอากาศภายในท่อพีวีซีที่ต่อระหว่างส่งท่อส่งน้ำ ดันน้ำที่เข้าไปในท่อนั้น สามารถช่วยให้เครื่องสูบน้ำทำงานน้อยลง แต่ได้ปริมาณน้ำมากขึ้นด้วย

เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ จึงถูกนำไปเผยแพร่ ไปยังเกษตรกรทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องการสูบน้ำที่ต้องใช้เวลา และพลังงานมากในการสูบน้ำมายังแปลงเพาะปลูกมาก เพื่อให้น้ำสำหรับพืชที่ปลูกได้เจริญเติบโต หรือเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน หรือสำหรับการเลี้ยงสัตว์ก็ตาม

แอร์แว นวัตกรรมการสูบน้ำขึ้นที่สูงสมัยใหม่ ในราคาแค่ท่อ PVC หลักการทำงานของแอร์แว นั้นคล้ายกันกับระบบBooster Pump ภายในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่ใช้แรงดันอากาศในการควบคุมแรงดัน และความเร็วของน้ำให้สม่ำเสมอ

นำมาประยุกต์และลดต้นทุนในการสูบน้ำของเกษตรกร ชาวบ้านธรรมดาที่สามารถใช้ท่อพีวีซีขนาด 4” ต่อเรียงกัน 2ท่อ กับท่อส่งน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า แล้วอุดปลายท่อพีวีซี 4” ป้องกันอากาศเล็ดลอดออกไป เมื่อเปิดให้ปั๊มน้ำทำงาน แรงดันน้ำก็จะถูกส่งมาตามท่อ และดันเข้าในท่อ 4” ทั้ง 2เส้น ที่มีอากาศอยู่ข้างใน แต่อากาศไม่มีทางออกทางใด เพราะเราได้อุดปลายท่อเอาไว้

ดังนั้นเมื่อมีแรงดันเพิ่มมากขึ้น จนอากาศในท่อนั้นมีแรงดันเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงดันที่เข้า แรงดันอากาศในท่อก็จะดันน้ำลงมาเพื่อส่งน้ำไปตามท่อ เมื่อแรงดันอากาศลดลงแรงดันก็จะดันขึ้นไปอีกครั้งจนแรงดันอากาศมากกว่าแรงดันน้ำ น้ำก็จะอากาศดันลงมาอีกครั้ง

เป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าเราจะปิดปั๊มน้ำ คล้ายจังหวะการเคลื่อนไหวลูกสูบของเครื่องยนต์นั่นเอง ทำให้สามารถเพิ่มแรงดันน้ำจากความสามารถของปั๊มน้ำนั้นได้มากขึ้น สามารส่งน้ำได้ปริมาณมากขึ้นในเวลาที่ลดลง และยังส่งน้ำได้ไกลขึ้นอีกด้วย

แอร์แวนั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ และถูกเผยแพร่ไปให้กับเกษตรกรคนอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องการสูบน้ำขึ้นที่สูง และมอเตอร์วิธีการเพิ่มแรงดันน้ำในการสูบน้ำแบบประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำ

นั่นคืออุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำที่เรียกว่า “แอร์แว”คำว่า แอร์ มาจากอังกฤษ แปลว่าอากาศ คำว่า แว เป็นภาษาอีสานแปลว่า แวะ เมื่อนำมารวมกัน แอร์แว หมายถึงที่แวะพักอากาศ

หลักการทำงาน
ในการสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบผ่านวาล์วน้ำจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้น น้ำและอากาศจะผ่านเข้ามาตามสายดูด ผ่านปั๊มน้ำ ซึ่งในปั๊มน้ำที่ใช้ใบพัดหมุนส่งน้ำไปตามท่อก็ทำให้เกิดฟองอากาศเช่นกันหลังจากนั้นน้ำ

และอากาศจะถูกส่งผ่านไปตามท่อเมื่อมาถึงที่ติดตั้งแอร์แว อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดันดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 % สามารถส่งน้ำไประยะทางไกลๆหรือที่ในสูงได้

ข้อดีของแอร์แว
1ใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง
2ประหยัดพลังงาน
3ชะลอการสึกหรอของมอเตอร์หรือเครื่องยนต์
4ส่งน้ำไประยะทางไกลๆหรือที่สูงได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1ท่อแอร์แวร์ ใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 2 ท่อน
2สามทาง 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน
3ข้อต่อตรงขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว 2 นิ้ว

4ฝาปิดท่อขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 อัน
5กาวน้ำทาท่อพีวีซี จำนวน 1 กระป๋อง
6ไม้สำหรับปักมัดท่อแอร์แวไม่ให้ล้ม 2 ท่อ ยาว 2.5 เมตร

วิธีการติดตั้ง
1วัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)จากปั๊มน้ำออกมาระยะ ห่าง 1 เมตร แล้วตัดท่อส่งน้ำหลัก

2 ทากาวแล้วต่อสามทางตัวแรกเข้ากับท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)โดยให้ด้านที่จะต่อเข้ากับท่อแอร์แวชี้ขึ้นด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ

3ตัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ห่างจากจุดแรกออกมา 30 เซนติเมตร ทากาว ต่อสามทางตัวที่สองในลักษณะเดียวกันกับตัวแรก

4ทากาวแล้วต่อข้อต่อตรงขนาดเท่ากับท่อแอร์แว ลด ขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมน) เข้ากลับสามทางด้านที่ชี้ขึ้นทั้ง 2 จุด

5ทากาวแล้วต่อท่อแอร์แว ตรงข้อต่อตรงทั้ง 2 จุด
6ทากาวแล้วปิดฝาแอร์แวด้านบนให้แน่น ไม่ให้มีรอยรั่ว

ทิ้งไว้ 1 วันให้กาวแห้งสนิท เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันแบบประหยัดพลังงานให้กับระบบสูบน้ำได้แล้ว รับรองแรงดันน้ำที่ส่งไปในท่อมีแรงดันเพิ่มขึ้น 30-40 % แน่นอน

ขอบคุณข้อมูล : http://www.agrinaturetwo.com/

Facebook Comments Box
สวัสดี