Friday, 12 July 2024

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พล.ต.อ. รอย” พ้นตำแหน่ง “รองผบ.ตร.”

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่ง รองผบ.ตร. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีเนื้อหาระบุไว้ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจ พ้นตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พล.ต.อ. รอย” พ้นตำแหน่ง “รองผบ.ตร.”

มาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พล.ต.อ. รอย” พ้นตำแหน่ง “รองผบ.ตร.”

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พล.ต.อ. รอย” พ้นตำแหน่ง “รองผบ.ตร.”
Facebook Comments Box
สวัสดี