สินเชื่อธนาคาร

Speedy Cash ให้ยืม ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ อนุมัติง่าย

สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำสินเชื่อดีๆเงินหมุนเวียน สินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash เงินให้กู้ยืม จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน เบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

และไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อ เพื่อให้คุณรับมือรับ ทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตได้อย่างอุ่นใจ

– รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี

จุดเด่นสิเชื่อ Speedy Cash e-card
– มีวงเงินพร้อมใช้ ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.

– สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY

– วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

– เลือกชำระ คืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้

คุณสมบัติ

1. มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. สำหรับพนักงานประจำ รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท /เดือน (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) 15,000 บาท หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการย้อนหลัง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบในการยื่นขอสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. เลือกสมัครสินเชื่อ และ บัตรเครดิต

2. เข้าหน้า Speedy Cash

3. เลือกวงเงิน และ ระยะเวลา

4. ระบุรหัสอ้างอิง 1 สำหรับรหัสพนักงานขาย

5. เลือกบัตรเดบิต และ รูปแบบการผ่อนชำระ

เอกสารยืนยันตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและ รูปถ่ายบนหน้าบัตร

พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารยืนยันรายได้

– สลิปเงินเดือน ปัจจุบัน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน และ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
บัญชีเงินฝาก

– สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

ที่มาข้อมูล ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร.02-777-7777

Facebook Comments Box
สวัสดี