เกษตรน่ารู้

วิธีปลูกมะเขือยาวในกระถางให้ลูกดก

มะเขือยาวถือเป็นพืชในตระกูลมะเขือที่นิยมรับประทานกัน และสามารถปลูกง่ายและปลูกได้ตลอดปี วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการปลูกมะเขือยาวรับประทานเองในกระถาง ให้ได้ผลและลูกใหญ่

วิธีการปลูก
1.เริ่มต้นวิธีการแรกโดยเพาะกล้ามะเขือยาวโดยใช้ภาชนะเป็นกะละมังเก่าหรือทำการเพาะลงดินก็ได้
2.ขั้นต่อมาให้เตรียมดินสำหรับปลูก โดยผสมดินปลูก ปุ๋ยคอกอาจจะเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวหรือมูลไก่ก็ได้ค่ะ และใบก้ามปู
3.เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วให้นำดินที่ผสมเรียบร้อยใส่กระถาง จากนั้นนำต้นกล้ามะเขือยาวที่มีใบจริง 2-3 ใบ โดยมีอายุอยู่ที่ 25-30 วัน นำลงปลูก

4.ใช้สแลนบังแดดไม่ให้แดดจัดจนเกินไป เมื่อต้นเริ่มสูงให้บำรุงใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 หยิบมือ แต่ถ้าไม่มีปุ๋ยใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
5.การดูแลรักษาให้หมั่นเพิ่มความชื้นต้นสมะเขือยาวอยู่ตลอดเวลาโดยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวันและหมั่นกำ จั ด วั ช พื ช และ ศั ต รู พื ช อยู่เสมอ
6.เมื่อปลูกได้เป็นระยะเวลา 60 วัน มะเขือยาวจะออกผลผลิตออกมาให้เก็บได้แล้วค่ะ

ปลูกมะเขือยาวในกระถางเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีพื้นที่น้อยปลูกหนึ่งต้นก็พอกิน ขอบคุณข้อมูล : เทคโนโลยีชาวบ้าน

Facebook Comments Box
สวัสดี