Friday, 12 July 2024

แผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.0 สั่นสะเทือน 4 ประเทศ อาฟเตอร์ช็อก 17 ครั้ง

ระทึก แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 7.0 บริเวณประเทศจีน รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนถึง 4 ประเทศ เผย อาฟเตอร์ช็อก 17 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 4.1-5.8

วันที่ 23 ม.ค.2567 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 01.09 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.0 ที่ระดับความลึก 13 กิโลเมตร

จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณ พรมแดนประเทศจีน-คีร์กีซสถาน ห่างจาก Aykol, Xinjiang ประเทศจีน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร

โดยแผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในประเทศจีน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน ปากีสถาน และอินเดีย ทั้งนี้ เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) 17 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 4.1-5.8 ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา : USGS,Extreme Weather World)

แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

ระทึก แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 7.0 บริเวณประเทศจีน รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนถึง 4 ประเทศ เผย อาฟเตอร์ช็อก 17 ครั้ง

ระทึก แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 7.0 บริเวณประเทศจีน รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนถึง 4 ประเทศ เผย อาฟเตอร์ช็อก 17 ครั้ง

Facebook Comments Box
สวัสดี