สินเชื่อธนาคาร

“หมอลักษณ์ ราชสีห์” ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม “ปีชงมีไว้หลอกคนโง่”

“หมอลักษณ์ ราชสีห์” ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม “ปีชงมีไว้หลอกคนโง่” รับไม่ได้ ใช้ปัญญาอันต่ำทรามพูดให้ร้าย – หิวเเสง

“หมอลักษณ์ ราชสีห์” ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม “ปีชงมีไว้หลอกคนโง่” : กลายเป็นเด็นที่หลายคนพูดถึงไม่น้อยเกี่ยวกับปีชง ซึ่งล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ก โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ ของ หมอลักษณ์ ราชสีห์ ได้เผยข้อความเกี่ยวกับประเด็น “ปีชง” ว่า “ประกาศให้ คนไทยเชื้อสายจีน และคณะศิษย์ สาธุชน ที่มีความเชื่อถือศรัทธา ในวิถี ศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ในโหราศาสตร์จีน พุทธศาสนาแบบพุทธมหายาน จีนนิกาย ได้ทราบ

 

"หมอลักษณ์ ราชสีห์" ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม "ปีชงมีไว้หลอกคนโง่"

ตอนนี้ มี โมฆบุรุษ ลักเพศ หิวเเสง ออกมาบริภาษ สร้างเรื่อง สร้างคอนเทนต์ แบบไม่มีสติ ใช้ปัญญาอันต่ำทราม พูดถึง กล่าวถึง ส่อเสียด แบบเพ้อเจ้อ เหยียบย่ำให้ร้าย (ว่า ปีชงมีไว้หลอกคนโง่) ในสิ่งที่ตนไม่มี ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยลักษณะอาการ มันส์ปาก สนุกปาก ในประเด็น “ปีชง” อันเป็นศาสตร์ วิชา โหราศาสตร์จีน โปยหยี่สี่เถียว ฯลฯ อันมีปราชญ์ ผู้รู้ บรมครู สืบวิชามายาวนาน

ทั้งพระในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จีนนิกาย มากมาย ท่านเอาศาสตร์นี้ไว้ เป็นแนวทาง เตือนสติ ให้ขวัญกำลังใจ ให้ มีวิถี บูชาพระ เข้าวัด ปฏิบัติบูชา พระไภษัชยคุรุ ตามแนวทาง ให้ ปฏิบัติบูชาระลึก เทพเทวา และบรรพบุรุษ ด้วย หลักกตัญญูกตเวทิตา เป็นความเชื่อถือศรัทธา ของผู้มีศรัทธามากมาย
การมาพูด ให้ร้าย ด่าทอ หยาบคาย โดยตนไม่มีความรู้ในศาสตร์ วิชา ทั้งยังพูดส่อเสียด โดยขาดธรรม /สติปัญญา เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

 

อาจารย์ จึงแชร์เพจ ของ ปราชญ์ ผู้รู้ ที่เป็น กัลยาณมิตร มาช้านาน ที่เคารพนับถือ ซึ่งและกัน มาให้ คณะศิษย์ สมาชิก ได้ติดตาม ในองค์ ความรู้ วิชา ที่เป็นประโยชน์ในทางโลก สำหรับทุกๆ คนครับ

 

"หมอลักษณ์ ราชสีห์" ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม "ปีชงมีไว้หลอกคนโง่"

ขอให้ ติดตาม เพจที่ให้ความรู้ “พุทธสถาน จีเต็กลิ้ม จ.นครนายก” วัดเล่งเน่ยยี วัดเล่งฮกยี่ วัดจีนประชาสโมสร สมาคม ชมรม ศาลเจ้าจีน โรงเจ ทั่วประเทศ ที่ มี กิจกรรม พิธีกรรม ไหว้พระ ฝากดวง ปัดตัวแก้ปีชง ปัดดวงฝากดวงองค์ไท้ส่วยเอี๊ย แก้ปีชง กันทั้งแผ่นดิน ได้เห็นรับรู้ถึง สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ มีบุคคล ให้ร้าย กล่าวโทษ พูด พร่ำในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ ระราน วิถีความเชื่อถือศรัทธา ที่สืบมายาวนาน ที่ คนไทยเชื้อสายจีน และผู้เชื่อถือ ศรัทธา ปฏิบัติ มาช้านาน
ลักษณ์ ราชสีห์ สายตระกูล แช่อึ๊ง”

 

นอกจากนี้ เพจโหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ ยังเผยต่ออีกว่า “งานนี้ ก่อศัตรู กับ วัดจีน ศาลเจ้า โรงเจ มูลนิธิ สมาคมจีน ทั้งแผ่นดิน ที่มีความเชื่อถือ ยึดถือปฏิบัติ มาช้านาน เป็นพันปี ทั้งยัง นักโหราศาสตร์จีน ซินแส ทุกๆ คน ว่าไงครับ โดนย่ำยี ว่า “ปีชงเอาไว้หลอกคนโง่”

 

 

"หมอลักษณ์ ราชสีห์" ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม "ปีชงมีไว้หลอกคนโง่" "หมอลักษณ์ ราชสีห์" ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม "ปีชงมีไว้หลอกคนโง่"
"หมอลักษณ์ ราชสีห์" ฟิวส์ขาด ฉะเดือดปม "ปีชงมีไว้หลอกคนโง่"
Facebook Comments Box
สวัสดี