Thursday, 23 May 2024

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 อัตเดทล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้น

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67  อัตเดทล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้น

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 อัตเดทล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้น

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67  บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 อัตเดทล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้น

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  4 ม.ค. 67  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 อัตเดทล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้น

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 เชลล์

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. 67 อัตเดทล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้น
Facebook Comments Box
สวัสดี