Wednesday, 19 June 2024

โรงเรือนเลี้ยงเป็ด ด้วยงบไม่ถึง 1 หมื่น บาท ดูสะอาดและอนามัย

วันนี้ขอเอาใจเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดทั้งหลาย ด้วยการนำเสนอ ไอเดียโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ในงบไม่เกินหมื่นบาท ที่แบ่งสัดส่วนชัดเจน ดูสะอาดและอนามัย โดยไอเดียนี้เป็นของ

สมาชิกเฟสบุ๊ตบีบี รุ่งเรืองพันธ์สัตว์ ได้โพสต์ภาพไอเดียโรงเรือนแบบที่งบไม่เกิน 1 หมื่น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่าน

ภาพด้านหน้า

ภาพโดยรวมมุมกว้าง

ข้างในมี บ่อน้ำ สำหรับให้เป็ดเล่น

ถัดมาก็เป็นโรงเรือนให้เป็ดอยู่ โดยแบ่งพื้นที่ออก ชัดเจน

ภายในโรงเรือน

ภายในโรงเรือนรองพื้นด้วย ฟางข้าว และแกบ

ถ้ามองจากภายนอก

การออกแบบลักษณะทั่วไป ของโรงเรือนเป็ดที่ดี ควรคำนึงถึง คุณสมบัติดัง ต่อไปนี้

(1.กันลม แดด ฝน ได้

(2.อากาศภายในโรงเรือน สามารถระบาย อากาศได้ดี

(3.สามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายไม่มีน้้าขัง

(4.พื้นควรเป็นพื้นทราย จะทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย และควรปูเปลือกข้าว หรือแกลบ เป็นวัสดุรองพื้น

(5. บริเวณที่วางอุปกรณ์ให้น้้า ควรมีจะการระบายน้้า ที่ดีพื้นโรงเรือนบริเวณที่ให้น้้าควร ใช้พื้นไม้ระแนง หรือพื้นสแลทจะสามารถระบายน้้าได้ดี

(6.สร้างง่าย ราคาถูก และใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่น

(7.ไม่ควรเลี้ยง แน่นจนเกินไป

เครดิตให้ความรู้

Facebook Comments Box
สวัสดี