สินเชื่อธนาคาร

เมืองไทยแคปปิตอล ผ่อนทอง ผ่อนโทรศัพท์ได้ ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ให้ยืม 40,000 ทุกอาชีพ

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อเงินกู้ สำหรับผ่อนสินค้า โดยกำหนดชื่อว่า สินเชื่อ“ซื้อก่อนผ่อนที่หลัง”

หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า สินเชื่อผ่อนทอง ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องมีคนค้ำ สมัครได้ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ วงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท

ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.79% ต่อเดือน เริ่มปล่อยสินเชื่อ ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง (ผ่อนทอง) มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดสินเชื่อ

และเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้มาดู

สำหรับผูักู้สินเชื่อเกณฑ์ในการพิจารณา มีดังนี้

 • สินเชื่อ ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือ สินเชื่อ ผ่อนทอง คือสินเชื่อตัวเดียวกัน
 • วงเงินกู้ ไม่เกิน 40,000 บาท
 • เป็นลูกค้าปัจจุบัน ที่มี สินเชื่อกับทางบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล
 • มีประวัติ ชำระ สินเชื่อดี ติดต่อกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป (งวดที่ 7 ทำเรื่องขอสินเชื่อได้)
 • ยื่นกู้สินเชื่อ เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง ที่สาขา เมืองไทยแคปปิตอล
 • จะต้องเป็นร้านทอง ที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)

แนะนำ  สินเชื่อฟินนิกซ์ SCB แอปเงินกู้ ถูกกฏหมาย ให้ยืม 10,000 ผ่อนเดือนละ 270 บาท

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้

 • มีอาชีพ (ไม่ว่างงาน)
 • มีที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • มีอายุ 20 – 60 ปี รวม
 • ถือสัญชาติไทย
 • มีเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้จริง

เอกสารที่ต้องเตรียม ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

 • แนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • แนบบัตรประชาชน ตัวจริง

(เอกสารเพิ่มเติม อย่างได่อย่างหนึ่ง ที่ผู้กู้สะดวก)

 • สมุดทะเบียน เกษตรกร เล่มสีเขียว
 • บัตรประจำตัว เกษตรกร ชาวสวนยาง
 • บัตรประจำตัว ผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • บัตรพนักงาน + สลิปเงินเดือน คาร์บอน 3 เดือน
 • ใบแจ้งค่าไฟฟ้า + ใบเสร็จชำระเงิน เดือนล่าสุด
 • บัตรพนักงาน + ใบรับรองการทำงาน (ต้องทำงาน มากกว่า 3 เดือน)
 • บัตรพนักงาน + ใบรับรองเงินเดือน (ต้องทำงาน มากกว่า 3 เดือน)
 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • อาชีพค้าขาย ให้ใช้หน้าร้าน (แจ้งพนักงานว่ามีอาชีพค้าขาย และ จะมีพนักงานเข้าไปถ่ายรูป หน้าร้าน)

สำหรับท่านใด ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมืองไทยแคปปิตอล สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ โทร 02-483-8888

Facebook Comments Box
สวัสดี