Friday, 12 April 2024

จะเอาที่ไหนจ่าย! เจ้าหนี้คิด ด อ ก เ บี้ ย มหาโหด ชั่วโมงละ 50 บาท ดีใจ รั ฐ บ า ล ช่วย

แห่ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ช็อก! ลูกหนี้บางรายโดนเจ้าหนี้คิด ดอกเบี้ยมหาโหด ไม่จ่ายปรับชั่วโมงละ 50 บาท จนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว

กรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง มีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเชิงรุก เพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนในทุกมิติอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง เป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และจัดให้มีแหล่งสินเชื่อในระบบ สำหรับในส่วนของกระทรวงการคลังจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลลูกหนี้นอกระบบให้เข้ามาเป็นลูกหนี้ในระบบเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ บนห้องศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี หลังเปิดให้ลูกหนี้เดินทางมาลงทะเบียน ปัญหาเงินกู้นอกระบบวันแรก ปรากฏว่ามีลูกหนี้ประมาณเกือบ 20 คน เดินทางมาลงทะเบียน โดยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยแพงมหาโหด

อีกทั้งมีลูกหนี้บางรายถูกเจ้าหนี้ปรับดอกเบี้ยชั่วโมงละ 50 บาท หากจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรู้สึกดีใจที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ที่จะเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ซึ่งท่านติดภารกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเปิดเผยว่า ได้มีการสั่งการให้ปลัดอำเภอตั้งโต๊ะเปิดศูนย์ รับการร้องเรียนจากลูกหนี้เงินกู้นอกระบบพร้อมทั้งกำชับให้บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด หรือถ้าหากเป็นไปได้ พยายามให้ลูกหนี้พาเจ้าหนี้มาเจรจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทางอำเภอจะได้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเจรจาปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุด และพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

นอกจากนี้ หากลูกหนี้ท่านใด ไม่กล้าเดินมาลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง หรือเว็บไซต์ศูนย์ร้องทุกข์อำเภอบางละมุง อีกทั้งทางอำเภอเตรียมติดป้ายขนาดใหญ่ ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนปัญหาเงินกู้นอกระบบอีกด้วย

Facebook Comments Box
สวัสดี