Friday, 12 July 2024

ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตมีแต่เจริญ

วิธีล้างเท้าขอขมา คุณพ่อ คุณแม่ เพื่อความสิริมงคล ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาบางทีเราอาจะล่วงเกินพ่อแม่ โดยไม่รู้ตัว หรือแม้กระทั่งทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เสีຢใจ ร้องไห้ สิ่งเหล่านิ้ล้วนแต่เป็นการสร้างกssมหนัก

ทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ทำอะไรก็มักจะติดขัด ไม่ประสบความสำเร็จ และสำหรับท่านใดที่ได้เคยกระทำการดังกล่าววันนิ้ เส้นทางความรู้ มีวิธีขอขมาพ่อแม่ มากฝากกัน หลวงพ่อจรัญท่านได้ แนะนำวิธิขอขมาพ่อแม่ไว้ ไม่ต้องรอวันเกิด

สิ่งที่ต้องเตรียม
1 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง
2 ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี
3 ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด
4 กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม
5 ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่
6 ผ้าขาวดิบ
7 ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

ขั้นตอนประกอบพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

1 ก่อนทำพิธีให้อ ธิษฐ านจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ดังนิ้ องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ….วันนิ้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจาก คุณพ่อคุณ แม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่ งนิ้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ

แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนิ้ เวลานิ้ ลูกชื่อ….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกssมจาก คุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพย านให้ลูกด้วยเทอญ

2 ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา เรานั่งกับพื้น

3 ยกเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นอย า กพูดอะไรก็พูด เช่น พ่อคะ/แม่คะ สิ่งต่าง ในชีวิตลูกทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน หรือทำให้พ่อ/แม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกssมในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะ (อย า กพูดไรอีกก็พูด อาจจะมีน้ำตาไรบ้าง ขนลุกบ้าง) *ล้างพ่อ/แม่พร้อม กันก็ได้

4 หลังจากที่เราล้างไป พูดไป จนเสร็จ ก็นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

5 อย่าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง อีกครั้งว่าพระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา

ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนิ้ ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนิ้ ที่ผ่านมา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนิ้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

6 จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

7 ให้มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)

8 สุดท้าย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนิ้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนิ้ เดี๋ยวนิ้

Facebook Comments Box
สวัสดี