Friday, 12 April 2024

อย่ าพยายามใช้ชีวิต ให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

09 Dec 2022
106

อย่าพย าย ามใช้ชี วิ ตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก อย่าพย าย ามใช้ชี วิ ตให้ถูกใจคนอื่น

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า

ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า

ลูกน้องบ างคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า

ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

ภรรย าบ างคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า

ภรรย าคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า

แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ

คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพย าย ามใช้ชี วิ ตให้ถูกใจคนอื่น

จ นลืมว่า…

“เราควรที่จะมองตัวเองยังไง”

ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอก

สิ่งที่เข าแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ

เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายต าของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชี วิ ต

มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชี วิ ต

อย่ายึดติดกับสายต าของคน

อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ

ชี วิ ตนี้เป็นของเรา..

สุขและทุกข์ เราควรกำหนดเอง

ขอบคุณที่มา ข้อคิดกำลังใจ

Facebook Comments Box
สวัสดี