Wednesday, 22 May 2024

วิธีทำแกลบดำ และประโยชน์แกลบดำ แบบต่างๆ

แกลบดำนำไปใช้ในแปลกเพาะกล้าและแปลงปลูก โดยผสมกับดินและปุ๋ยหมัก โดยถ่านแกลบจะช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันการเกิดโร คในดิน ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพ

เนื่องจากถ่านแกลบมีรูพรุนมาก จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มากและแข็งแรงเกิดกระบวนการย่อยสลายได้ดี รวมทั้งใช้ถ่านแกลบร่วมกับการคลุมดิน เนื่องจากจะช่วยลดความชื้นและลดความร้อน

วิธีการเผ าแกลบดำวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบด้วยแกลบดำจำนวน 3 กระสอบ ปิ๊บที่เป็นสังกะสี 4 ด้าน และลวดและท่อทำจากสังกะสี เพื่อระบายอากาศ

ขั้นตอนวิธีทำ
1.นำปิ๊บมาเจาะรูทั้ง 4 ด้าน เอาท่อสังกะสีที่เตรียมไว้ยาวประมาณ 1.5 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว มาใส่บริเวณด้านบนของปิ๊บ

2.ติดไฟด้วยฟางหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ ใช้ปิ๊บที่เตรียมไว้ครอบ แล้วเทแกลบรอบๆปิ๊บ

3.สังเกตุปลายปล่องของท่อ ช่วงแรกควันที่ออกมาเป็นสีดำๆ ต่อมาจะเป็นสีขาว ซึ่งหมายถึงแกลบกำลังถูกเผา

4.สังเกตุแกลบส่วนที่ติดกับท่อสังกะสีจะเริ่มเป็นสีดำก่อน ค่อยๆเกลี่ยแกลบส่วนที่ดำออกและเอาแกลบส่วนอื่นเข้าใส่แทน

5.แกลบจะค่อยๆดำ เมื่อมีส่วนที่ดำเป็นถ่านขึ้นมาสามารถกลับกองได้บ่อยขึ้นจนเห็นว่าแกลบถูกเผาเป็นถ่านทั่วกอง

6.จากนั้นเอาท่อสังกะสีและปิ๊บออก เกลี่ยกองแกลบให้ราบกับพื้น ใช้บัวรดน้ำให้ทั่วกองแกลบจนแน่ใจว่าไม่มีไฟลุกขึ้นมาอีก แต่ต้องระวังไม่ควรรดน้ำจนแฉะหรือท่วมขัง

7.เมื่อแกลบเย็นแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงพืชได้ หรือเก็บใส่กระสอบแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง

ข้อดีของแกลบดิบ
1.ช่วยรักษาความชื้นให้แก่ดิน
2.ปรับโครงสร้งของดินที่เป็นกรด-ด่าง ให้มีความสมดุลลงตัวพอดี
3.เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ไส้เดือน แมลง และจุลินทรีย์
4.เมื่อนำไปคลุมดิน วัชพืชหรือหญ้าต่างๆจะไม่เกิดขึ้น

ข้อเสียของแกลบดิบ
มีธาตุซิส์กอนที่ยังไม่ย่อยสลาย ซึ่งจะเป็นตัวดึงก๊าซอ๊อกซิเจนและไนโตรเจน ที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในการย่อยสลาย ซึ่งก็คือการแย่งอาหารจากต้นพืชผักของเรานั่นเอง ฉะนั้น จึงไม่แนะนำให้เอาแกลบดิบเป็นส่วนผสมรองพืชก้นหลุม หรือส่วนผสมกับวัตถุอินทรีย์ชนิดอื่น เพื่อปลูกต้นไม้ แต่เอาคลุกผสมกับแปลงที่จะปลูกซักเล็กน้อยก็พอ

ข้อดีของแกลบดำ
1.มีธาตุโปตัสเซียมและแคลเซียม
2.มีรูมากมายซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
3.เมื่อนำไปคลุมดินหรือนำไปผสมกับวัตถุอินทรีย์อย่างอื่น ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากผ่านการย่อยสลาย
4.ช่วยรักษาความชื้นให้แก่หน้าดิน

แกลบดำเก็บความชื้นได้ดี สะอาด ไม่เป็นกรด นิยมใช้แกลบดำผสมในดินเพาะปลูกพืช เนื่องจากว่าจะช่วยเก็บความชื้นในดินและเนื่องจากว่าเป็นแกลบที่สะอาดเพราะผ่านการเผามาแล้วจึงช่วยลดปัญหาการติดโรคของพืชได้

ข้อเสียของแกลบดำ
1.มีราคาแพงกว่าแกลบดิบ
2.หาซื้อย าก
3.หากเผ าใช้เอง ควันอันเกิดจากการเผามีกลิ่นฉุนพอสมควร ดังนั้นเมื่อจะเผ า ควรหลีกเลี่ยงเผ าในที่ชุมชน อันจะทำให้เกิดความรำคาญจากคนข้างเคียง

ขอบคุณเนื้อหาจาก monmai.com

Facebook Comments Box
สวัสดี