น่าอ่าน

เจียดเวลาอ่ าน 3 นาที เป็นปริญญาชีวิต (มีที่ดินพันไร่..ก็นอนได้แค่ 8 เมตร)

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจแบบบ้านเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

ศึกษาเอาไว้ เป็น ปริญญาชีวิต อย่ าไปกังวลว่า…ถ้าคุณจากไป อะไรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อกลายเป็นผงธุลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชม หรือตำหนิประณ ามอย่างไร

“คุณจะไปรู้สึกรู้สา อะไรได้ จริงไหม!!”

ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่างไร ก็อย่าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมาย และ หนทางชีวิตของเขาเอง

เมื่อล่ วงลับ ลาจากไปแล้ว คุณก็ยังจะไม่เลิกเป็นท า ส ของลูกๆ อีกหรอ

อย่ าคาดหวังอะไຣมากจากเด็กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณยามแก่ เ ฒ่ า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไຣคุณได้มากนัก

ส่วนลูกจริงๆ นั้น ก็อาจจะกำลังทะเ ลาะกัน เพื่อแย่ง ทรัพย์สมบัติของคุณอยู่

ทั้งๆที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอย่ าใช้เงินให้มาก

และรีบจากไปเสีย เร็วๆ อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป คุณไม่รู้หรอกหรือว่าบรรดาลูกๆ เขาถือว่าทรัพย์สมบัติของคุณ เป็นสิ ท ธิ์ ข าดของเขาไปแล้ว

คุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลยในเงินที่เป็นของเขาเข้าใจไหม?

คนอายุเกิน ๕๐ อย่างคุณ ต้องเลิกเอาสุ ขภาพ ไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว

“มีเงินเท่าไร ก็ซื้อสุขภ าพคืนมาไม่ได้”

คุณตอบได้ไหมว่า… จะหยุดหาเงินเมื่อใด เท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่าพอแล้ว

“ร้อย พัน หมื่น ล้าน สิบล้าน พอรึยัง”

ต่อให้คุณมีที่ดินไร่นา เป็นพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ3จาน

และแม้มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนยามค่ำคืนได้แค่ 8 ตาร า ง เ มตร ดังนั้น

ตราบใดที่คุณยังมี ข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุ กวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว

อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่างเป็นสุข ทุ กบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแย่งแข่งดีกัน

ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของลูกๆ

สิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้น คือ แข่งกันมีความสุข แข่งกันมีสุขภาพดี

และอายุยืนนานส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอกฝังใจให้ป่ ว ยการ

และทำล า ยสุขภาพตัวเองเลยอายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย

หลังอายุ ๕๐ แล้วอย่างนี้ คุณต้องค้ นหาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ

และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุข

ทำอะไຣก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุ กวันนั่นก็ หมายความว่า. คุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้ว

ทุ กวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุข วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลย

“จิตใจที่ดีจะช่วยรักษาโ ร ค ภั ยได้

ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร คก็จะหายเร็วขึ้น”

แต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็..

ความเจ็ บป่ วยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ ด้วยอาຣมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ

อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิต ามิuและแร่ธ าตุอย่างเพียงพอ

เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุข อีก 20 หรือ 3๐ ปี จะเป็นของคุณแน่นอน

เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากกาຣได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ

เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณ รู้สึกเยาว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอ

ข าดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกสูญเสียอย่างแน่นอนครับ…

“อ่ านแล้วเห็น เฉลียงชีวิต ในวัยชรากันบ้างมั้ย”

10 ข้อคิด เตือนใจ รู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุข

1ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่ง ปลงได้ใจก็เย็น อภั ยได้ใจก็สงบ

2เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน้ำฉันใด ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

3ไม่ใช่ความทุ กข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะ เราคิดมากทำให้เกิดความทุ กข์

4รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภั ย รู้จักแบ่ง รู้จักได้ รู้จักแข็ง รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข

5เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดี ๆ ต่อไป

6เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่ างเท่านั้น คือ ไปหลงรัก และไปหลงเกลียด

7ต่างคน ต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ อย่ าดูถู กความคิดใคร ถ้าความคิดต่าง

8ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุ กสิ่งให้ได้ดั่งใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า… ไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจเราไปทั้งหมด

9เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่า คนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไป

10สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือ เวลา

สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ การจากโลกนี้ไป

สิ่งที่ซื้อไม่ได้ คือ สุ ขภาพชีวิต

สิ่งที่มองไม่เห็น คือ ใจคน

สิ่งที่ต้องอดทน คือ ใจตัวเอง

ขอขอบคุณทั้งเจ้าของความคิด ผู้เ ผ ย แ พร่

และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่าน ก็อยากบอกว่า…

อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต “เราเลือกได้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา ปริญญาชีวิต  เรียบเรียงโดย เพจแบบบ้านเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี