Tuesday, 23 April 2024

ปลูกมะม่วงเบา 20ไร่ สร้างรายได้หลักแสน / ปี ตลาดต้องการตลอด

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงาน เพจแบบบ้านเกษตรกับธรรมะสอนใจ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้ แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

ที่สวนมะม่วงเบ า บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววต า นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายสไว สิมคร เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ เข้าเยี่ยมชนสวนมะม่วงเบ าของเกษตรกร นางนิตย า กัณหาชาติ อายุ 53 ปี

เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 แบ่งใช้พื้นที่มรดกครอบครัว 20 ไร่ ปลูกมะม่วงเบ า กว่า 600 ต้น ส่วนที่เหลือปลูกข้าว มันสำปะหลัง และทำโคกหนองนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงเบ าออกสู่ตลาด มียอดจำหน่ายวันละ 1-3 ตันต่อวัน

นางสาวแววต า นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า สวนมะม่วงเบ าของคุณนิตย าฯ เป็นต้นแบบเกษตรกรที่ลองผิดลองถูกมานาน กว่า 15 ปี จ า กการนำเอาพันธุ์มะม่วงเบ า ซึ่งเป็นผลไม้ทางภาคใต้มาปลูกที่อีสาน ด้วยการทดลองปลูกกับมันสำปะหลัง จ นขย ายเป็นไร่มะม่วงเบ าพื้นที่กว่า 20 ไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างร ายได้เป็นกอบเป็นกำ มีผลผลิตต่อปีสูง คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด

มีทั้งการจำหน่ายผลสด และการแปรรูป มีการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่แบบร ายวัน ซึ่งสามารถจ้างได้ตลอดทั้งปี นอกจ า กนี้ยังเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา ที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ ได้ตั้งเป็นสถานที่เพื่อการศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกรที่สนใจ เชื่อมโยงกับด้านเกษตร และปศุ สั ตว์อื่น ๆ ทั้งปุ๋ยไส้เดือน ดินปุ๋ยไดโนเสาร์และค ว ายเ งิ นล้าน

นางนิตย า กัณหาชาติ เกษตรกรสวนมะม่วงเบ า กล่าวว่า ได้เริ่มทดลองเอาพันธุ์มะม่วงเบ า จ า ก จ.ปัตต านี มาปลูกที่สวนเมื่อปี 2550 ซึ่งเป็นการปลูกแซมกับไร่มันสำปะหลัง ซึ่งก็พบว่าโตเร็ว เมื่ออกผลผลิตก็มีคุณภาพเทียบเท่ากับพื้นถิ่นเดิมคือทางภาคใต้ จึงได้เริ่มปลูกอย่างจริงจัง จ า กพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ มีพื้นที่บริเวณบ้าน เรือนเพาะชำส่วนหนึ่ง ใช้ปลูกข้าว 10 ไร่ ปลูกป่า 3 ไร่ ทำโคกหนองนา 3 ไร่ ใช้ปลูกมะม่วงเบ า20 ไร่ ใช้ต้นพันธ์มะม่วง 600 ต้น ระยะห่าง 6 เมตร x 6 เมตร วางท่องระบบน้ำ

สวนในสวนใช้แรงงานคนไม่ใช้สา ร เค มีใช้ปุ๋ยคอกบำรุงต้น นอกจ า กจะจำหน่ายผลมะม่วงเบ าแล้ว ยังมีการแปรรูปจำหน่ายทั้งดองเกลือ และการแช่อิ่ม ปัจจุบันมะม่วงเบ ามีราคาผลสดอยู่ที่ กิโลกรัมละ 40-50 บ าท ส่งตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดเทิดไท และต ามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการออกจำหน่ายต ามงานแสดงสินค้าที่ข ายดีมากวันละ 1-2 ตัน

สำหรับผลผลิตมะม่วงเบ าถ้าบำรุงต้นดี ด้วยดิน ปุ๋ย และน้ำ จะทำให้ได้ผลผลิตดี และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการคัดสายพันธุ์จ า ก จ.ปัตต านี และทำกิ่งพันธุ์มะม่วงเบ าจำหน่ายสามารถสร้างร ายได้ต่อเนื่องโดยกิ่งพันธุ์มะม่วงเบ าแบบเสียบยอด อายุ 1 ปี จำหน่ายที่ต้นละ 50-100 บ าท และมีแบบเพาะเมล็ดพร้อมให้ผลผลิตต้นละ 3,000 บ าท ไว้จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจด้วย

“ผลผลิตมะม่วงเบ าต่อต้นจะอยู่ที่ 300 – 700 กก. อยู่ที่การบำรุงให้น้ำ ปุ๋ย และการบำรุงดิน 1 ช่อ อาจจะมีน้ำหนัก 2 กก. ถ้าปีไหนไม่เจอปัญหาพายุฤดูร้อน ผลผลิตไม่เสียหายเยอะก็มีกำไนมากหน่อย ตั้งแต่เดือนมกราคม จ นถึงมีนาคม ปี ได้ส่งมะม่วงต ามตลาดต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 30 ตัน หรือ 30,000 กก. เป็นผลผลิตช่วงต้นปี ในปีนี้ตั้งเป้าประมาณ 85 ตัน ที่จะส่งไปทั่วประเทศและสำหรับการแปรรูปเพื่อจำหน่ายให้กับร้านค้าเจ้าประจำและออเดอร์ทางออนไลน์

สำหรับปีนี้ผลผลิตดี มะม่วงออกผลดกมาก โชคดีที่เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา ขุดสระน้ำทำคลองไส้ไก่ ทำให้มีน้ำเข้ามาใช้ในสวนมะม่วง แม้ว่าฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 4 เดือน ไม่ได้กระทบเพราะมีน้ำจ า กโคกหนองนา มีน้ำจ า กสระโคกหนองนาใช้รดน้ำต้นมะม่วงได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ต ามได้มีการตั้งเป็นกลุ่มในหมู่บ้านเพื่อขย ายพื้นที่ปลูกมะม่วงเบ า โดยสมาชิกได้เริ่มปลูกแล้ว มีพื้นที่เกือบ 70 ไร่ ซึ่งอนาคตก็จะเป็นมะม่วงเบ าแปลงใหญ่ ที่จะมีผลผลิตส่งตลาดได้จำนวนมาก โดยขณะนี้มะม่วงเบ ามีการจำหน่ายที่ กก.ละ 40-50 บ าท” นางนิตย า กล่าว

เรียบเรียงโดย เพจแบบบ้านเกษตรกับธรรมะสอนใจ

Facebook Comments Box
สวัสดี