Tuesday, 23 April 2024

ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งข ายต่างประเทศ สร้างร ายได้เป็นล้านต่อเดือน

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

วันนี้เราจะพามาศึกษาวิธีการปลูกสร้างร ายได้ สามารถส่งข ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลูที่นั้นใช้พื้นที่ปลูก 15 ไร่ และปลูกพลูหลากหลายสายพั น ธุ์ สายพั น ธุ์ของพลูที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละที่ ซึ่งความต้องการในแต่ละช่วงก็แตกต่างกัน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ตัวอย่ างที่ประเทศใต้หวัน ต้องการเฉพาะพลูใต้หวันเท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่กินพลูเป็นกลุ่มคนที่ใช้แร ง ง าน จุดที่เป็นพืชเศษฐกิจที่ตลาดใต้หวันต้องการคือ ใต้หวันมีพายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้โรงเรือน ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เสียหายมาก จึงต้องย้ ายฐานมาปลูกที่ประเ ท ศ ไ ท ย

ต้นพลูจะเพราะชอบอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การปลูกใบพลู ในส่วนของราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 200-250 บ าทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นบ้างช่วงพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 400 บ าท

แต่ถ้าเป็นช่วงที่ใต้หวันไม่มีพายุหรือมรสุมพลูที่ใต้หวันก็มาปริมาณมากและเพียงพอต่อการบริโภคในประเ ท ศ จึงทำให้การส่งออกน้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกหลายๆ สายพั น ธุ์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการสร้างร าย ไ ด้ในแต่ละวัน

การเก็บใบพลูนั้นเราจะใช้มือเท่านั้นในการเก็บจะไม่ใช้เครื่องจักรใดๆ ในการช่วยเก็บ เพราะการใช้มือเก็บจะสามารถเลือกขนาดของใบพลูได้ตามที่เราต้องการ

เทคนิคในการเก็บใบพลูนั้น หลังจากที่เก็บใบพลูแล้ว เราก็จะเ ด็ ดกิ่งที่ย าว ออกเพื่อให้กิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้กิ่งอื่นๆสร้างใบให้สวยและใบใหญ่

หลังจากเก็บใบพลูเสร็จแล้ว เราก็จะทำการล้าง จากนั้นก็จะนำไปคัดขนาดของใบพลูจะดูจากขนาดของใบพลูเป็นหลักและต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร ทำการตั ด ขั้ วของใบพลูออก ถ้าไม่ตัดจะทิ่มส่วนของใบทำให้แ ต กได้ จากนั้นเราจะห่อด้วยกระดาษเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้พลูนั้นใบเหี่ ย วขณะที่เราทำการขนส่งครับ เราจะเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณ 16 องศาเซลเซียส

หลักการดูแลรักษาต้นพลู

เราจะทำการทำปุ๋ยจากต้นอ้อย ซึ่งขั้นตอนการทำเราจะทำการบดอ้อยให้ละเอียดก่อนและทำเป็นกองขึ้นมาและจะทำส่วนผสมเพื่อทำให้ต้นอ้อยเกิดการย่อยสลายด้วยส่วนผสมของน้ำ 18 ลิตร

กากน้ำตาล 1 ลิตร

EM 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากัน แล้วทำการรดที่กองปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน สูตรนี้จะทิ้ งไว้ประมาณ 1 ปี ให้ปุ๋ยเกิดการย่ อยสล ายตัว

จากนั้นนำไปโร ยบริเวรร่องของต้นพลูแล้วทำการไถกลบปุ๋ยให้กลบอยู่ในดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นพลู เราจะทำแบบนี้ในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งครับ ต้นพลูก็จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ใบสวย เขียวและดกครับ เมื่อเราสังเกตใบพลูบางใบ จะมีการทำ ล า ยของเ ชื้ อร าทำให้ใบพลูมีสีน้ำตาลต้องทำการเด็ด ทิ้ งทันทีและเอาออกจากสวน ทำลายด้วยการเ ผ า เพื่อไม่ให้แพร่เ ชื้ อกลับมาที่สวน

แหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปThai PBS เรียบเรียงโดย เพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี