Wednesday, 19 June 2024

ปุ๋ยน้ำหมักมูลวัว หมัก 24 ชั่วโมงก็ใช้ได้ บำรุงทั้งดินและเร่งดอก เร่งใบ สร้างลำต้น

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

อย่ างที่เราทราบกันดีว่าuี้วัวมีไนโตรเจ นสูงมาก ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่ างดี แต่การใส่uี้วัวแห้งหรือuี้วัวสดในพืชอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีหากเรากะปริมาณไม่เหมาะสมต้นไม้องเราจะช็อกปุ๋ยเอาง่ายๆ ครับ

แต่ถ้าเราเอาuี้วัวมาแช่น้ำ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ในน้ำก็จะมีไนโตรเจ นละลายออกมา เราสามารถนำไปใช้รดพืชได้ และมีความเข้มข้นมากถึงกับใช้กับต้นไม้เล็กๆ หรือกล้าไม้ในถุงไม่ได้เพราะพืชจะเหลืองครับ ดังนั้นก่อนใช้ควรเจือจางกับน้ำเปล่า 1:1 จะประหยัดและปลอดภัยขึ้นครับ

วิธีทำน้ำหมักuี้วัว

1.ใช้uี้วัวกำมือหนึ่งใส่ในถัง 10 ลิตร

2.เติมน้ำแช่ไว้ 24 ชั่วโมง น้ำก็จะมีสีแดงของน้ำuี้วัว

3.ตักเอาเฉพาะน้ำไปใช้รดพืชใช้ในปริมาณสัก 1 แก้วต่อต้นก็พอหรือใครจะเจือจาง 1 ต่อ 1 ก็จะปลอดภั ยมากขึ้น พืชจะกระเด้งพรึ่บพรั่บทันทีอย่ างผิดหูผิดต า

เทคนิคการใช้น้ำหมักuี้วัว

1.เนื่องจ า กในน้ำหมักuี้วัวมีไนโตรเจ นเข้มข้นมาก ก่อนใช้ควรเจือจางกับน้ำเปล่า 1:1 จะประหยัดและปลอดภั ยขึ้น

2.อย่ าใช้บ่อยเกินไป พืชจะสำลักต า Eได้ ให้คิดว่าเป็นน้ำปุ๋ยยู เ รี ยก็แล้วกัน

3.ควรศึกษาความชอบของพืชแต่ละชนิดก่อนใช้

4.ควรรดลงดิน ไม่ควรฉีดที่ใบ (เพราะเจ้าของสูตรเองไม่เคยทดลองวิจัยว่าไม่เป็นสาเหตุของการเกิดเ ชื้ อราที่ใบ)

5.กากขี้วัวในถังที่เหลือ สามารถนำไปทำน้ำuี้วัวใหม่ได้อีกหลายรอบ จ นกว่าไม่มีน้ำสีแดงออกมา

6. มูลสั ต ว์แห้งทุกขนิดสามารถทำน้ำหมักแบบนี้ได้ครับ uี้วัวกระสอบหนึ่งใช้ได้ไปหลายปีเลย

หมายเหตุ : การที่แช่ไว้แค่ 24 ชั่วโมงยังไม่ทำให้น้ำนี้เกิดความเป็นก ร ด จึงสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องเจือจาง 200 เท่าแบบน้ำหมักชีวภาพ แต่เนื่องจ า กไนโตรเจ นอยู่ในรูปอินทรีย์ไนโตรเจ น ดังนั้น การใส่น้ำuี้วัวมากๆ หรือบ่อย ๆ ก็อาจเกิดพิ ษต่อพืชได้ รวมทั้งจุ ลิ น ท รีย์ในuี้วัวอาจไปทำอั น ต ร า ยต่อพืชได้

วิธีนี้เจ้าของสูตรเลียนแบบมาจ า กการทำน้ำuี้ห มูฟาร์มของอาจารย์มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ท่านหนึ่ง ที่ได้ไปช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ที่บ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง เชียงใหม่และจ า กประสบการณ์ที่นำน้ำที่ไหลออกมาจ า กกองปุ๋ยไปรดต้นไม้ครับ

น้ำuี้วัวนี้เปรียบเสมือนอาหารเสริมจานด่วนสำหรับพืช คล้ายกับการดื่ม M100 ของคนเรา ที่มันให้กำลังวังชาในเวลาอันสั้น แต่ไม่สามารถดื่มแทนอาหารได้ครับพืชก็ต้องการสารอาหารในรูปจุลธาตุและธาตุอาหารรองจ า กแหล่งอื่นด้วย เช่น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเ ค มี บ้างครับ

ขอบคุณ FB ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้ เรียบเรียงโดย เกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี