น่าอ่าน

ปลูกมะขามเทศฝักสีชมพู สร้างรายได้ 40,000-60,000 บาทต่อปี

 กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

มะข ามเทศนับเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่น่าจับต ามองของเกษตรกรจังหวัดกาญจ นบุรีเพราะทนร้อนทนแล้งได้ดีปลูกดูแลง่าย ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ500-700กิโลกรัมราคาข ายส่งประมาณกิโลกรัมละ50-60บ าทปลูกมะข ามเทศ 1 ไร่จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า40,000-60,000บ าทต่อปี

มะข ามเทศฝักสีชมพูไม้ผลทำเ งิ นไร่สวนขวัญ

คุณไพฑูรย์เริ่มสนใจทำสวนมะข ามเทศเมื่อ6-7 ปีที่แล้วหลังเข ามีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่นพบว่าชาวบ้านนิยมปลูกมะข ามเทศกันอย่ างแพร่หลาย

เพราะไม้ผลชนิดนี้ปลูกดูแลง่ายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโ s คและแ ม ล งที่สำคัญเป็นผลไม้ที่ทนแล้งให้ผลผลิตมากน้ำหนักดีข ายง่ายได้ราคาดีเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้รักสุขภาพ

มะข ามเทศฝักสีชมพูครองแชมป์ความอร่อย

เมืองไทยมีมะข ามเทศหลายพันธุ์ที่ปลูกกันทั่วไป ได้แก่ สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะใบขนาดเล็กและพั น ธุ์ดีที่มีขนาดใบใหญ่ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกคือมะข ามเทศฝักใหญ่พั น ธุ์พระพุทธบ าทนอกจ า กนี้ยังมีพั น ธุ์เกิดขึ้นใหม่ซึ่งกลายพั น ธุ์มาจ า กพั น ธุ์พระพุทธบ าทอีกหลายพั น ธุ์

มะข ามเทศพันธุ์ฝักสีชมพู มีรสชาติหวาน มัน อร่อยกว่าทุกสายพั น ธุ์

ปัจจุบันมะข ามเทศที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปได้แก่ มะข ามเทศยักษ์ พั น ธุ์พระพุทธบ าทมะข ามเทศฝาด มะข ามเทศมันแต่ทุกสายพั น ธุ์อร่อยสู้ มะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูไม่ได้

การปลูกดูแล

ช่วงปี 2554 คุณไพฑูรย์ ได้นำกิ่งพั น ธุ์มะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูคุณภาพดี จำนวน 35 ต้น มาปลูกบนที่ดินของไร่สวนขวัญ โดยซื้อกิ่งพั น ธุ์ในราคาต้นละ 25 บ าท

หลังจ า กเตรียมหลุมปลูก ที่มีขนาดกว้างxย าว 50×50 เซนติเมตร ปลูกในระยะห่างต่อต้นประมาณ10เมตร ปรากฏว่า ปลูกไปได้ 6 ปีทรงพุ่มเริ่มชนกันแล้วกลายเป็นจุดสะสมเ ชื้ อโ s ค และไม่มีผลผลิตในบริเวณดังกล่าว วิธีแก้ไขคือต้องรีบตัดแต่งกิ่งให้มีทรงพุ่มโปร่งรับแสงแดดได้สะดวก

ดอกมะข ามเทศ

ความผิดพลาดดังกล่าวกลายเป็นบทเรียนสอนใจที่คุณไพฑูรย์นำไปใช้บอกต่อเพื่อนเกษตรกรมือใหม่ที่อย ากปลูกต้นมะข ามเทศว่า ควรปลูกในระยะห่างต่อต้นประมาณ12เมตร ตั้งแต่ลงทุนครั้งแรกเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลจัดการสวนในอนาคต

มะข ามเทศฝักสีชมพู

มะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพู เป็นไม้ผลที่ดูแลง่าย หลังปลูกแค่ดูแลตัดแต่งกิ่งที่รกออกไป คอยตรวจสอบโ s คแ ม ล งเป็นระยะๆ ในช่วงที่ให้ปุ๋ยให้น้ำว่าต้นมะข ามเทศเกิดอาการผิดปกติตรงไหนบ้างทั้งนี้ต้นมะข ามเทศมักออกดอก ประมาณเดือนตุลาคมทยอยบ านเรื่อยๆผลแก่ประมาณเดือนธันวาคมต่อเ นื่ องไปจ นถึงเดือนมีนาคม-เมษายน

แม้มะข ามเทศจะเป็นไม้ผลทนแล้งแต่ต้องคอยดูแลให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ ควรงดให้น้ำในช่วงก่อนออกดอกเพื่อพักตัวสะสมอาหารเตรียมความพร้อมก่อนออกดอกหลังต้นมะข ามเทศติดดอกออกฝักแล้วจึงค่อยให้น้ำต ามปกติช่วงที่ฝักเริ่มแก่ ระวังอย่ าให้น้ำมากเพราะจะทำให้คุณภาพฝักไม่ดีฝักแตกเร็วขึ้น

เ นื้ อไม่แน่นและรสชาติไม่ดีช่วงฤดูฝนคอยดูแลใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นก่อนหมดช่วงฤดูฝนคอยดูแลตัดแต่งกิ่งให้ต้นเตี้ย เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลจัดการผลผลิตในรุ่นต่อไปช่วงเดือนพฤศจิกายนดูแลฉีดย าป้องกันแ ม ล งพร้อมให้ปุ๋ยให้น้ำ พร้อมสอดส่องแ ม ล งศั ต รูพืชเป็นระยะ

โ s คและแ ม ล ง

แ ม ล งศั ต รูพืชที่เจอในไร่สวนขวัญ ได้แก่ “ไรแดง” มักพบในช่วงฤดูร้อน สังเกตได้จ า กต้นมะข ามเทศมีอาการใบเหลืองและฝักมีขนาดแคระแกร็นสามารถแก้ไขได้โดยฉีดพ่นย าป้องกันไรแดงที่หาซื้อได้ในร้านข ายเ n มีภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป

ในช่วงที่ฝนตกนอกจ า กทำให้เกิดโ s คราสนิมแล้วยังเจอแ ม ล งปีกแข็งอีกชนิดที่มีลักษณะคล้ายมอดซึ่งคุณไพฑูรย์ก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร แ ม ล งศั ต รูพืชชนิดนี้ทำให้ฝักเ u่ าเสีย

ตรวจเจอแ ม ล งชนิดนี้อยู่ในฝักมะข ามเทศสีแดงที่เก็บลงจ า กต้นไม่หมดทำให้แ ม ล งชนิดนี้มีโอกาสขย ายพั น ธุ์ได้ ปัจจุบันสวนมะข ามเทศของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง

ฝนคือจุดอ่อนของมะข ามเทศ

ผู้เขียนได้ทดลองชิมมะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูก็รู้สึกชอบใจเพราะมีรสชาติหวาน มันอร่อยแต่คุณไพฑูรย์บอกว่าเมื่อปี 2559 มะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูมีรสชาติหวานมันมากกว่านี้สาเหตุที่ผลผลิตมีค่าความหวานลดลง เ นื่ องจ า กปีนี้เจอพายุฝนก่อนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง

ต้นมะข ามเทศจะกลัวฝนมากเจอฝนเมื่อไรผลผลิตเสียหายทุกที เมื่อ ปี 2559 สวนของผมเก็บผลผลิตคุณภาพดี รสชาติอร่อยออกข ายได้เต็มที่ผลผลิตไม่มีเสียหายเลย

เพราะไม่มีปัญหาฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยวแต่ปีนี้เจอผลกระทบจ า กภาวะอากาศแปรปรวนทำให้รสชาติผลผลิตเพี้ยนต ามไปด้วยแถมเจอพายุฝนอีกต่างหากปีนี้เก็บผลผลิตออกข ายได้เท่านี้ผมถือว่าโชคดีแล้วคุณไพฑูรย์กล่าว

แปลงปลูกมะข ามเทศฝักสีชมพูของไร่สวนขวัญ

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

จุดเด่นของมะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูคือผลอ่อน ฝักดิบ จะมีสีเขียวอ่อน เ นื้ อในสีข าวเมื่อฝักสุกแก่เต็มที่เปลือกและเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูฝักสวยสีสวยน่ารับประทานโดยทั่วไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมต้นมะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูจะให้ผลผลิตสวยมากและมีรสชาติดี

ต้นมะข ามเทศพั น ธุ์ฝักสีชมพูของไร่สวนขวัญเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ 1-2 ปีแรกของการปลูกหากบำรุงรักษาที่ดี สามารถเก็บผลผลิตออกข ายได้ตั้งแต่ปีแรกที่ปลูกได้เลย เ นื่ องจ า กคุณไพฑูรย์ทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลาดูแลไร่สักเท่าไรจึงปล่อยให้ต้นมะข ามเทศเติบโตสมบูรณ์เต็มที่เสียก่อนจึงค่อยเก็บผลผลิตรุ่นแรกออกข ายในปีที่ 3

ผลผลิตรุ่นแรกและรุ่นสองสร้างรายได้เข้ากระเป๋าถึงปีละ 1.5 แสนบ าทส่วนผลผลิตรุ่นที่สามที่เก็บเกี่ยวช่วงปีที่แล้ว สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนบ าท

ทุกวันนี้ไร่สวนขวัญมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานสอยเฉลี่ยวันละ 2-4 คน โดยมีค่าจ้างแรงงานวันละ250-300บ าท หลังหักล บต้นทุนแล้วยังเหลือผลกำไรหลักแสนต่อไร่

คนงานกำลังเร่งสอยมะข ามเทศฝักสีชมพู

“ช่วงแรกที่ผมปลูกมะข ามเทศ มะข ามเทศซื้อข ายในท้องถิ่น อยู่ที่กิโลกรัมละ 20-30 บ าท เท่านั้น หลังปลูกไปได้ 2 ปี ราคาข ายเพิ่มขึ้นเป็น กิโลกรัมละ 80-100 บ าท

ผมเก็บผลผลิตไปข ายในงานเจียไต๋แฟร์ปรากฏว่าข ายดีเพราะนักท่องเที่ยวนิยมซื้อมะข ามเทศกันมากเพราะเป็นไม้ผลที่มีวิต ามินซีสูงดีต่อสุขภาพคุณไพฑูรย์กล่าว

ช่วงต้นฤดูราคารับซื้อหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บ าทแต่หลังจ า กสวนมะข ามเทศโดนพายุฝนเมื่อช่วงต้นปี 2560 ราคารับซื้อหน้าสวนปรับตัวลดลงเหลือแค่กิโลกรัมละ 50 บ าทเท่านั้น

ข ายกิ่งพั น ธุ์เพิ่มรายได้

ปัจจุบันสามารถผลิตกิ่งพั น ธุ์มะข ามเทศออกจำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง เมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว ราคาซื้อข ายกิ่งพั น ธุ์มะข ามเทศ เฉลี่ยกิ่งละ 25 บ าทเ นื่ องจ า กต้นมะข ามเทศขย ายพั น ธุ์ได้ย ากแถมเจอวิกฤตภั ยแล้งราคาซื้อข ายกิ่งพั น ธุ์เมื่อปีที่แล้ว จึงปรับเพิ่มเป็น 35 บ าท

สำหรับปีนี้ ตลาดมีความต้องการกิ่งพั น ธุ์เพิ่มสูงขึ้นแต่มีจำนวนกิ่งพั น ธุ์น้อยกว่าความต้องการของตลาดทำให้ราคาซื้อข ายขยับขึ้นเป็นกิ่งละ50บ าทแล้ว

แหล่งที่มา technologychaoban

เรียบเรียงโดย เกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี