Thursday, 23 May 2024

หลวงตาบุญชื่น ทนเห็นชาวบ้านเดินข้ามน้ำลำบ ากไม่ได้ บอกผู้ศรัทธาสร้างสะพานบุญให้ชาวบ้าน

08 Oct 2021
140

ร่วมอนุโมทนาบุญ ในกลุ่ม ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นาย สำนึกดี ได้มีการแจ้งว่า เรียน คณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ปี 2564 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ ท่านได้จำพรรษา ณ ถ้ำแต่ง(ถ้ำแฉ่ง) อ.ภูพาน จ.สกลนครเขตระหว่าง ต.กกปลาซิว กับ ต.หลุบเลา จากถ้ำที่หลวงตาท่านพักจำพรรษา ต้องเดินออกมารับบาตร ห่างจากชุมชน โดยประมาณ 4 กม. มีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ต้องเดินข้ามลำน้ำพุง สิ่งก่อสร้างเดิม วางท่อ ทำถนน ชำรุ ด เดินข้ามน้ำไม่ได้​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

คณะญาติธรรมได้รวมกันทำสะพานไม้ไผ่ให้หลวงตาบุญชื่น เดินข้ามมารับบาตรได้เป็นการชั่วคราว หลวงตาบุญชื่นท่านได้เห็น ญาติโยม ข้ามน้ำไปทำกิจของตนเอง ไม่สะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน น้ำในลำน้ำ ไหลแรง ท่านจึงได้พิจารณากับคณะศรัทธา ให้สร้างสะพานถาวรเพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

คณะผู้ศรัทธาเป็นผู้หาทุน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน ควบคุมการก่อสร้าง เห็นสมควรร่วมกัน ได้ตั้งชื่อว่า “สะพานบุญกกปลาซิว” ขณะนี้การดำเนินการเรียบร้อยตามประสงค์ของทุ กฝ่าย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​กำหนดการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแล เปิดให้ชุมชนใช้ประโยชน์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 จึงกราบเรียน เรียนเชิญ คณะสายบุญ คณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ไปร่วมทำบุญส่งมอบสะพาน ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด ท่านสะดวกก็เชิญไปรับบุญ ร่วมโมทนาสาธุการพร้อมกันครับ ส่วนแห่งบุญ ส่วนแห่งธรรม ที่เราท่านได้ทำร่วมกันมา ร่วมโมทนา ร่วมยินดี จะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกายและใจ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ภาพจาก นาย สำนึกดี  เรียบเรียงโดยเพจเกษตรบ้านบ้าน

Facebook Comments Box
สวัสดี