Friday, 12 April 2024

ชาย ผ้าถุงแม่ พกไว้ติดตัว ช่วย คุ้ ม ครอง ให้ปลอด ภั ย

หลายคนมักจะพกเครื่องรางของขลั งไว้ติดตัว ซึ่งของนี้ได้มาจากหลายแหล่งที่ศรัทธา แต่เชื่อไหมว่าหลายคนก็ลืมนึกถึงพระประจำบ้านซึ่งควรเป็นแล่งศรัทธาแห่งแรกที่นึกถึง นั่นคือ พ่อแม่ ซึ่งก็มีหลายคนที่มีของที่พ่อแม่ให้ติดตัว ไม่ว่าจะพกไว้ด้วยความรัก ความคิดถึง กันภัย หรือนำความโชคดีมาสู่ตัว

มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชายผ้าถุงแม่ในสมัยก่อนมาให้อ่านกัน เรื่องมีอยู่ว่า นายทหารคนหนึ่งจะกลับไปค่ายทหาร ก่อนไปได้กราบลาพ่อแม่ ผู้เป็นพ่อได้มอบของขลั งไว้ติดตัวให้ลูก พอถึงคิวแม่ ลูกก็ อ ย า ก ได้เป็นของพกไว้ติดตัวบ้าง แม่ก็คิดว่าจะเอาอะไรให้ลูกดีในเมื่อไม่มีของ ข ลั ง อะไรเลย ด้วยความที่กลัวลูกจะเสียกำลังใจ หากไม่มีของขลั งอะไรให้ติดตัวไปคุ้มภั ย

จึงฉีกเอาชายผ้าถุงของแม่เองม้วน ๆ เรียว ย า ว ขนาดพอดี ๆ แล้วเอาเชือกเล็ก ๆ รัดจนแน่นถักด้วยด้ายแล้วใช้ผ้าปลอกหมอนหุ้มทับไว้อย่ างแน่นหนา มองไม่เห็นว่าข้างในคืออะไร มองดูผ่าน ๆ ลักษณะก็คล้ายวัตถุมงคลทั่วไป

จากนั้นก็ต้องจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณ พ ร ะส ย าม เ ท ว าธิราช ตลอ ด เ ท พ ย า ด า ทุ กองค์ รวมความกับความรักที่แม่มีต่อลูกอย่ างแน่วแน่ จงเป็นเสมือนเกราะแก้วที่วิเศษ ช่วยคุ้มครองป้องกัน และพิทักษ์ รั ก ษ า ลูก ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารให้มีความปลอดภั ยและประส บชัยชนะ อ ย่ า ได้มี อั น ต ร า ย ทั้งปวงทุ กประการ

พอถึงวันที่ลูกจะเดินทาง ลูกก็มากราบลาและขอพรจากแม่ แม่ก็ให้พร อ ย่ า ง น่าประทับใจและมอบสิ่งที่ทำเอาไว้ให้ลูกแล้วพูดว่า ‘สิ่งที่แม่ให้ลูกนี้ แม่เชื่อว่ามันมีอานุภาพสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์แท้จริงของลูก จง รั ก ษ า ไว้กับตัวจงดีเพื่อเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองลูกให้ปลอดภั ยในที่ทุ กสถานในกาลทุ กเมื่อ และลูกจะประส บแต่ความชนะทุ กครั้งไป โดยไม่รู้จักพ่ายแพ้ ต่อ ศั ต รูเลย’

แล้วลูกช ายก็รับพรและของจากแม่ยกขึ้นทูนหัวแล้วก็เข้าใจว่าข้างในนั้นคงเป็นพ ร ะ รูปเล็ก ๆ เขาก็เอาใส่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วลาแม่จากบ้านไปโดยมีขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยม แล้วเขาก็ต้องออ กรบในแนวหน้า

เผชิญกับเหล่าข้าศึก อ ย่ า ง ภาคภูมิใจ เขามีความมั่นใจทุ กครั้งเวลาออกรบเพราะมีขวัญกำลังใจดี เชื่อว่าจะต้องชนะปลอดภั ย เชื่อไหมว่าทุ กครั้งที่ออกรบ เขาไม่เคยได้รับบ าดเจ็บ อั น ต ร า ย เลย มีแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ดังจะเห็นว่าพรใดไม่เท่าพรจากปากพ่อแม่ ของอะไรไม่เท่าของขลั งที่ได้จากพ่อแม่

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ผู้ที่แข็งแกร่งคือ ผู้ที่ยิ้มให้กับความทุ กข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรค ขอบคุณที่มา horoscopedaily99เรียบเรียงโดย ธรรมบ้านบ้าน

Facebook Comments Box
สวัสดี