Thursday, 23 May 2024

ยายขาว ชาวระนอง อายุ 85 ปี เข็นรถเก็บข ย ะนาน 20 ปีเลี้ยงชีพ

23 Sep 2021
128

เรื่องราวคุณยาย นางขาว  ใจดี อายุ 85 ปี หรือยายขาว ชาวบ้านชาว ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งมีอาชีพเข็นรถเข็นเก็บข ย ะกว่า 10 กม.ต่อวันเลี้ยงชีพตนเองมากว่า 20 ปี โดยยายขาวหญิงชราผู้ต่อสู้ชีวิตกล่าวว่า “คนเราเกิดเป็นมนุษย์ก็สุดประเสริฐแล้ว และเป็นมนุษย์ต้องขยัน และอดทน และรู้จักเพียงพอ เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมาก หรือร่ำรวย แต่สำหรับตนความสุขคือการให้ แม้ว่าตนจะเป็นคนย ากจ นแต่ชีวิตของตนไม่เคยย ากจ นน้ำใจ

แต่ละวันตนเก็บข ย ะได้วันละ 20-30 บาท แต่หากพบเห็นคนที่เดื อดร้ อนกว่าตนหรือมีความลำบาก ก็จะช่วยเหลือเช่นให้ข้าวของที่มีอยู่ที่บ้านแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ หรือถ้าเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักไม่มีข้าวสาร ก็จะแบ่งปันให้ถ้าตนมี ตนไม่เคยคิดเสียดายที่จะแบ่งปันอะไรให้คนอื่นๆ บ้าง หรือได้ช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ตนก็จะแทบจะไม่มีร ายได้หรือไม่มีกินในแต่ละวันเช่นกัน

ยายขาวกล่าว่าอดีตตนเป็นคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อมีโอกาสเข้ามาตั้งร ก ร ากในฝั่งไทย จ.ระนองก็มากับสามี และลูกอีก 2 คน ช่วงแรกประกอบอาชีพเป็นลูกจ้ างเผ าถ่านที่บ้านทร ายแดงอยู่หลายปี ต่อมาได้ย้ายบ้านพักจาก ต.ทร ายแดงมายัง ต.บางนอนมีเช่าบ้านอาศัยกับสามี แต่ช่วงนั้นสามีตนไม่สบายมีโรคประจำตัวทำงานไม่ได้ตนต้องออกไปทำงานก่อสร้างหาเลี้ยงครอบครัว ต่อมาเมื่อสามีเสี ยชีวิต ตนก็ถูกให้ออกจากงานเพราะอายุมาก

ช่วงแรกก็คิดว่าและพยายามคิดว่าจะทำอะไรเพื่อให้มีร ายได้เลี้ยงตนเองได้ โดยเริ่มจากเก็บข ย ะ ขวดพลาสติก เศษเหล็กข้างบ้านข ายพ่อค้ารับซื้อของเก่าเพื่อหาร ายได้ไปวันๆ และเริ่มมองเห็นช่องทางว่าน่าจะทำเป็นอาชีพได้ จึงได้ตั ดสินใจทำอาชีพเก็บข ย ะ ที่หลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อย แต่ตนไม่เคยน้อยใจหรืออายที่จะออกไปเก็บข ย ะ แต่กลับรู้สึกภูมิใจที่สามารถหาร ายได้เลี้ยงตนเองได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกๆ ตนมีร ายได้วันละ 20-30 บ าท มาตลอด 20 กว่าปีตนอยู่ได้สุขสบาย

แม้บางครั้งร่างกายเจ็บปวดเมื่ อยทั่วตัวแต่ก็ต้องแข็งใจออกไปเก็บข ย ะ ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่เว้น จนอายุถึงตอนนี้หากตนมีแรงก็จะทำงานต่อไปในทุ กๆวัน จะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะยายคิดว่าแค่ยายเกิดเป็นมนุษย์ยายก็สุดประเสริฐแล้ว ย ากดีมีจ น เป็นของชั่ วคราวสุดท้ายไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลย

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่เพียงพบในสิ่งที่เราทำและรู้สึกเท่านั้น แต่ยังพบในความหวังที่เงียบสงบและการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วย

ขอบคุรที่มา : 77kaoded.com

เรียบเรียงโดย เพจ1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box
สวัสดี