Thursday, 23 May 2024

หลวงตาวัย 86 ปี ใจบุญรับบิณฑบ าตรเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน กว่า 10 ปี

อีกหนึ่งเรื่องราวดีดี ขออนุโมทนาบุญสาธุ หลวงตาวัย 86 ปี ใจบุญผู้มีแต่ให้ รับบิณฑบ าตรอาหารจากชาวบ้านให้เด็กนักเรียน กินเป็นอาหารกลางวัน นานกว่า 10 ปี ช่วยผู้ปกครองของนักเรียนที่มีร ายได้น้อย พระสุราษฎร์ หิริธัมโม  พระลูกวัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชาวบ้านยกย่องท่านเป็นหลวงตาใจบุญ เพราะทุ กวันหลวงตาสุราษฎษร์ จะมารับบิณฑบ าตอาหารจากชาวบ้าน รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดตาต๊อง ทุ กวันเว้นวันพระ ซึ่งชาวบ้านมีความศรัทธาหลวงตาสุราษฎร์ และพากันใส่บ าตรจำนวนมาก เนื่องจากท่านนำอาหาร ไปให้เด็กนักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งผู้ปกครองมีร ายได้น้อยกินเป็นอาหารกลางวัน

นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ หนึ่งในผู้ที่มาใส่บ าตรหลวงตาเป็นประจำกล่าวว่า มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงตาสุราษฎร์ และมาใส่บ าตรเป็นประจำ เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตา และท่านปฏิบัติเช่นนี้มาหลายสิบปีแล้ว ซึ่งนอกจากจะนำอาหารที่รับบิณฑบ าตให้เด็กนักเรียนแล้ว ชาวบ้านบ างคนนำเงินใส่บ าตร ท่านก็เก็บสะสมไว้และนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งมีผู้ปกครองย ากจ นอีกด้วย

เช่นเดียวกับนางมณีรัตน์ ตันประเสริฐ แม่ค้าในตลาดตาต๊อง อำเภอแกลง ซึ่งนำอาหารมาใส่บ าตรหลวงตาสุราษฎร์ เป็นประจำ กล่าวว่าหลวงตาเคยให้ตนไปแล กเงินเพื่อแจ กเด็กๆ ที่ช่วยกวาดลานวัด หลวงตาบอกอยากให้เด็กขยัน นอกจากหลวงตาสุราษฎร์ จะนำอาหารให้กับเด็กนักเรียนแล้ว บ างครั้งมีผู้ยากไร้ มาหาหลวงตา หลาวงตาก็จะให้อาหารไปรับประทานเป็นประจำ ความศรัทธายังส่งผลดีให้ตลาดเช้าคึกคัก กับข้าวถุงสำหรับใส่บ าตรข ายดีตามไปด้วย

ทางด้านเด็กนักเรียนหลายคน โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ซึ่งรับประทานอาหารกลางวัน จากการรับบิณฑบ าตของหลวงตากล่าวว่า อาหารที่หลวงตา นำมาให้ช่วยประหยัดค่ากลางวัน วันละกว่า 20บ าท ทำให้ช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กนักเรียนจะตอบแทนอาหารของหลวสงตาสุราษฎร์ ด้วยการเป็นเด็กดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะทำความดี และแบ่งปันเหมือนหลวงตา

สำหรับหลวงตาสุราษฎร์ หิริธัมโม อดีตเป็นพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หลังจากเกียณอายุ จึงมาอุปสมบทอยู่ที่วัดพลงช้างเผือก กว่า 22 พรรษา แล้ว ส่วนการนำอาหารให้เด็กนักเรียนกินอาหารกลางวันนั้น เนื่องจากพบเห็นเด็กนักเรียนไม่ไปกินอากลางวันช่วงโรงเรียนพักเที่ยง จึงสอบถามซึ่งเด็กตอบว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกิน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระสุราษฎร์ หิริธัมโม จึงนำอาหารที่ได้จากการบิณฑบ าตร ไปให้เด็กกินกลางวัน กระทั้งชาวบ้านทราบข่าว จึงเกิดความศรัทธา และพากันมาใส่บ าตรให้หลวงตาสุราษฎร์ จนถึงปัจจุบัน

อนุโมทนาบุญสาธุ  จงทำดี อย่ าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม จงทำดี ให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว   

ขอบคุณที่มา : chonnewstv.com

เรียบเรียงโดย:1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box
สวัสดี