Thursday, 25 April 2024

ร่วมสาธุบุญ ถวายเงิ นสด 1 ล้านบาท สร้าง องค์พระมหาเจดีย์

วันนี้วันดี วันพระ ทำบุญ 1,000,000 สร้างมหาเจดีห์ จังหวัดสกลนคร สาธุบุญร่วมกันค่ะ  เป็นครั้งแรก ที่อัณเปิดใจ กล้าสละ ในสิ่งที่ยึดติด มากที่สุดในชีวิต อีก 1 สิ่ง. 15 พ.ย. 2020 อัณ ตั ดสินใจ อย่างปลื้มปิติเป็นที่สุด ร่วมถวายปัจจัย เงิ นสด 1 ล้านบาท จากน้ำพักน้ำแรง ตลอดทั้งชีวิตร่วมสร้าง องค์พระมหาเจดีย์ องค์สำคัญ ซึ่งในชาตินี้ 

ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาส ร่วมบูรณะ มหาเจดีย์ ที่สร้างมาแล้ว เท่านั้น อัณเชื่อว่า การที่ใจเรา กล้าที่สละ กล้าที่ทำสิ่งที่ควร ผลคือ  ชีวิตเรา จะเจริญงอกงาม เหมือนต้นโพธิ์ใหญ่ สงบ ร่มเย็น มั่นคง

แม้ในวันที่ต้องเจอพายุแรงแค่ไหน แต่เมื่อพายุสงบลง ท้องฟ้าเปิด แดดส่อง จะพบว่า ต้นโพธิ์ต้นนั้น ยังยืนเด่น ตระง่าน แผ่กิ่งก้านใบ ให้ร่มเงา อุดมสมบูรณ์ ต่อไป เช่นเดียว กับชีวิตเรา

กราบขอบพระคุณ #คุณครู้อ้อย #ฐิตินาถ ณ พัทลุง ที่ได้พาพวกเรา ทำบุญใหญ่ที่สุดในชีวิต ตั้งแต่เกิดมา จนถึงวันนี้ ที่สุดแล้วคะ

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : ทำขนมกับอัณ Bake with aun

เรียบเรียงโดย:เพจ1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี