น่าอ่าน

‘น้องปอ’พ่อแม่ทิ้ ง อาศัยอยู่กับย่าพิก าร สู้ชีวิตเพียงลำพัง สร้างบ้านเองด้วยเศษไม้

คนเราเลือกเกดไม่ได้ “น้องปอ” สาวน้อยวัยสิบสี่ปี เป็นเสาหลักของบ้านที่มีกันอยู่เพียงแค่สองคน น้องปออาศัยอยู่กับ คุณย่าที่ไม่สบาย ในบ้านหลังเล็กๆ ที่เมื่อใครมองแล้วอาจจะคิดไม่ถึงว่าบ้านหลังนี้ใช้อยู่อาศัยได้จริงๆ

น้องปอได้เล่าถึงเรื่องราวในชีวิตของเธอให้ได้ฟังว่า ตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยจำหน้าพ่อกับแม่ของเธอ ได้เลย ตอนอายุประมาณสองเดือนพ่อกับแม่ได้พาเธอมาให้ปู่กับย่าดูแล จากนั้นไม่กี่ปีทั้งสองก็ได้ แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือติดต่อกลับมาเลย

และเมื่อผ่านไปจนน้องปออายุได้ห้าปี คุณย่าก็เกิดปัญหๅกับร่างกๅย ซึ่งไม่สามารถรั กษ ๅให้ห ๅยได้ ทำให้คุณย่าไม่สามารถเดินได้อีก ทำให้เธอต้องดูแลคุณย่าตั้งแต่เล็กกับคุณปู่ แต่พอเวลาผ่านไป คุณปู่ก็ได้ทิ้ งคุณย่าไปมีครอบครัวใหม่ ทำให้เหลืออยู่กันแค่สองคน

แต่ก็ยังโชคดีที่มีคุณอาคอย ช่วยเหลืออยู่ห่างๆ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากต้องไปทำมาหากินอยู่ที่อื่น ทำให้เธอต้องกลาย เป็นเสาหลักรับผิดชอบทุ กอย่างภายในบ้าน รวมไปถึงบ้านหลังนี้ที่อาศัยกันอยู่เธอก็เป็นคนสร้างเอง ตั้งแต่ตอนที่อายุได้สิบปีนิดๆ

โดยคุณย่าที่เคยทำก่อสร้างมาก่อนเป็นคนสอนและเธอก็ทำตาม ถึงแม้ บ้านหลังนี้จะไม่ใช่บ้านที่แข็งแรงหรืออยู่สบายอะไรแต่ก็พอเป็นสถานที่ให้ทั้งสองได้พักพิงหลบแดด หลบฝนไปได้ ชีวิตในแต่ละวันของเธอนั้นผ่านไปอย่างย า ก ลำ บ า ก ต้องตื่นแต่เช้ามาดูแลคุณย่า ทำอาหารและป้อนข้าว จากนั้นถึงจะไปเรียนที่โรงเรียนต่อ และพอหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์อาทิตย์ และช่วงเวลาปิดเทอมก็จะออกไปรับจ้ าง หาทุนมาจุนเจือพอให้เธอและคุณย่าประทั งชีวิตต่อไปได้

มองปั ญหาให้เหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กนิดเดียว

Facebook Comments Box
สวัสดี