Thursday, 23 May 2024

“เอิร์ธ สดชื่น” ยูทูปเบอร์หนุ่มใจบุญ เหมาข้าวส ารแจกชาวบ้านช่วยเหลือย ามวิก ฤ ต

14 Jul 2021
274

ขอชื่นชมถือเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลที่ทำเพื่อสังคมมาตลอดสำหรับ หนุ่มอ าร มณ์ดี เอิร์ธ สดชื่น เจ้าของ ช่องยูทูปชื่อดัง อย่ างช่อง Tagple ขวัญใจใครหลายๆคนเพราะด้วยเอกลักษณ์สำเนียงสุพรรณแบบจริงใจบวกด้วยคอนเทนต์  ที่ดูแล้วยิ้มตามกับความตลกของเขา

โดยคอนเทนต์เริ่มแรกของทางช่องนี้จะเป็นแจกสู ตรอาห ารให้คนดูได้นำไปใช้ทำมาหากิน และมีการรีวิวร้านอาห ารทั่วไป แต่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์การแจกสิ่งของ ช่วยคนที่เ ดื อ ดร้ อ นในสังคมหรือช่วยคนจ น

ซึ่งมีหลายคลิปที่หนุ่มเอิร์ธ ทำความดีโดยการแจ กสิ่งของ หรือทุนการศึกษาให้กับหลายๆคน อย่ างคลิปล่ าสุด เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมที่หลายๆคน กำลังเ ดื อ นร้ อ นอยู่ทุก

วันนี้เนื่องจากเศรฐกิจไม่ดี หลายๆคน หลายๆครอบครัว ร ายได้ไม่พอกินพอใช้ ซึ่งหนุ่มเอิร์ธ สดชื่น ก็ได้ทำความดีโดยการ ไปแจกข้าวส าร ไ ข่ไ ก่ ของใช้จำเป็นให้คนที่ประส บปั ญห าในปัจจุบัน

ซึ่งหนุ่มเอิร์ดได้ทำการ แจกแบบนี้ทุกวัน ตั้งแต่ครั้งแรก ถือว่าหนุ่มเอิร์ธเป็นยูทูปเบอร์ท่านหนึ่ง ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนม นุ ษย์ด้วยกันเป็นอย่ างมาก เพราะหนุ่มเอิร์ธ ไม่เพียงแค่ทำลงคลิปหรือคอนเทนต์เท่านั้น

เพราะเบื้องหลังหนุ่มเอิร์ธที่แจ กของชาวบ้านทุ กวัน บางครั้งก็ไม่เคยลงคลิปให้เห็น และที่มากไปกว่านั้นคือ หนุ่มเอิร์ธไม่เพียงแต่แจ กครั้งเดียว ถ้าบ้านไหนเ ดื อ ด ร้ อ นมาก หนุ่มเอิร์ธจะส่งข้าวส า ร และของใช้จำเป็นมาให้อีกหลายรอบ

ทั้งนี้ หนุ่มเอิร์ธสดชื่น ไม่เพียงแต่จะมีคลิปแจ กของหรือรีวิวอาหารเท่านั้น แต่หนุ่มเอิร์ธยังมีคลิปที่แจกสู ตรอาชี พหลากหลายให้ผู้คนได้นำไปใช้ได้จริง และหนุ่มเอิร์ธยังช่วยลงทุนและสร้างอาชี พให้กับหลายๆคนอีกด้วย และทุกคนสามารถส่งข้อความไปขอความช่วยเหลื อจากหนุ่มเอิร์ธได้ทุกเมื่อ

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ จำนวนของสิ่งดีๆที่ได้รับ แต่อยู่ที่มุมมองของเรา ที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหาก  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณภาพจาก : ช่อง Tagple ที่มา : ช่อง Tagple

Facebook Comments Box
สวัสดี