Tuesday, 23 April 2024

อนุโมทนาสาธุ“ คุณแม่อนุจินต์ “ บริจ าคเงิน 1,000,000 ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิครับ “คุณแม่อนุจินต์ สมุทรพานิช “ ได้บริจ าคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อปรับปรุงห้องแยกเด็กแรกเกิด เนื่องจากตอนนี้มีเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติด แล้ว 10 ร าย ซึ่งต่อไปน่าจะเพิ่มขึ้นอีก จึงต้องจัดส่วนดูแลเด็กกลุ่มนี้แย กจากเด็กทั่วไป โดยใช้เงินในการปรับปรุงราว 2 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะแปรรูปแช่แข็งส่งออก ที่อยู่บริษัท : 79/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทางบริษัทเองก็มีเปิดรับสมัครพนักงาน สวัสดิการดี สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถไปสมัครกันได้นะครับ

อนิสงฆ์การบริจ าคให้โรงพยาบาลเป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อมนุษยชาติโดยไม่เลือกหน้า ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา นับเป็นทาน เป็นอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์เจ้า ดังเช่นเจ้าแม่กวนอิมที่ทรงช่วยเหลือผู้คน พระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร บุญใหญ่จริงๆ

“มีโยมร ายหนึ่ง รู้จักกัน เป็นคนในตระกูลเก่าแก่ มาสวดมนต์ไหว้พระ แกจะหยอดแค่ตู้ ไม่ได้ทำบุญกับวัดคราวละมากๆ แต่บริจ าคให้โรงพยาบาลทีละ 2-3 ล้าน อายุยืนทั้งตระกูล วัย 90 แล้ว ยังเดินขึ้นวิหารปร๋อ เมื่อบริจ าคแล้วทำให้ได้อานิสงส์ ตนเองและลูกหลานสุขภาพแข็งแรง นอกจากอานิสงส์ ซึ่งอาจมองไม่เห็นในปัจจุบัน แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้น มองเห็นทันที”

ถามว่า หากสนใจช่วยเหลือโรงพยาบาล ควรบริจ าคที่ไหน และอย่างไร?เจ้าคุณพิพิธตอบว่า ที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ตนเองเพิ่งเข้ารับการรักษาจนห ายดี รวมถึงคุณแม่แรกคลอด ก็อยากให้นึกถึงโรงพยาบาล แอดมินเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่อนุจินต์ สมุทรพานิช ด้วยครับ

วันที่ชีวิตไม่ข า ดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา Cr:บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี

Facebook Comments Box
สวัสดี