Sunday, 16 June 2024

ทำนาบัว เก็บด อ ก-ฝั กบัวข ๅย สร้างร ายได้นับพันบาทต่อวัน

20 Jun 2021
121

มีรายงานว่า ที่บ้านห น อ งแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาบัวแปลงใหญ่ของอำเภอบัวลาย เกษตรกรเจ้าของนาบัวต่างเร่งเก็บด อ กบัวไว้เตรียมข ๅยให้พ่อค้า แม่ค้าในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทยอยเดินทางกันมารับซื้อถึงที่กันเป็นจำนวนมาก

นางหนูแพง เกษมสิน อายุ 69 ปี เจ้าของนาบัว บอกว่า ครอบครัวทำแปลงปลูกบัวหรือทำนาบัว บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ปลูกบัวฉัตรปล้องสั้น เป็นพั นธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะดูแลรักษาง่าย และมีออร์เดอร์สั่งซื้อทุกวัน ซึ่งวันธรรมดาจะเก็บข ๅยวันละ 600-1,000 ด อ ก แต่วันสำคัญทางพุทธศ าสนาจะเก็บข ๅยเพิ่มมากขึ้นเป็น 2,000 ด อ ก

แต่ละวันจะมีพ่อค้า-แม่ค้าตลาดด อ กไม้มารับซื้อถึงที่ ในราคาด อ กละ 1 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคารับซื้อหน้านาที่ดีมาก และปีนี้ผลผลิตออกมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีน้ำเพียงพอ ทำให้บัวออกด อ กจำนวนมาก แต่ถ้าปีไหนแ ล้ ง ก็จะไม่มีด อ กบัวให้เก็บในช่วงนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวได้รับผลกระท บพอสมควร

เนื่องจากทางวัดไม่อนุญ าตให้จัดกิจก ร ร มทางพุทธศ าสนา แต่การทำนาบัว ยังถือเป็นการสร้างอาชี พ สร้างร ายได้ให้กับครอบครัวในช่วงนี้ได้เป็นอย่ างดี ทำให้มีร ายได้เข้ามาหมุนเวียน ในครอบครัวนับพันบาทต่อวันเลยทีเดียว

เมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ นั่นหมายความถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Facebook Comments Box
สวัสดี