น่าอ่าน

มหากุศลยิ่งใหญ่ “ยายวัย 78” ยกที่ดินมูลค่า 20 กว่าล้าน ถวายวัดเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา

ร่วมอนุโมทนาบุญมหากุศลยิ่งใหญ่ ณ.ที่บริเวณลานวัดคลองกลาง ม.11 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ให้มีกิจก ร ร ม ให้ชาวบ้านพุทธศากนิชนได้ร่วมถือศิล ฟังธรรม ตามโครงการ “ธรรมสัญจร ตะลอนไปทั่ว โดยมีสัญจรจัดไปทั่วตามวัดต่างๆในเขต อ.กบินทร์และ อ.นาดี ซึ่งในงานมีชาวบ้านแต่งกายชุดขาวเข้าร่วมกิจก ร ร มดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีพระอธิการไพบูรณ์  ติกฺขปญฺโญ  เป็นเจ้าของโครงการธรรมสัญจร  ตะลอนไปทั่ว สำหรับการจัดกิกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มาวัดปฎับัติธรรม ตามรอยพระพุทธศาสนา

หลังจากที่เสร็จจากกิจก ร ร มมีคุณยายแก้ว ปุปัสนา อายุ 78 ปี ซึ่งบ้านอยู่ในหมู่บ้านคลองกลาง ใกล้กับวัดและเข้ามาทำบุญกับวัดตลอดได้นำโฉนดที่ดินจำนวน 3 แปลง รวมทั้งสิ้น 40 กว่าไร่ มูลค่าประมาณ 20 กว่าล้านบาท โดยที่ดินทั้งหมดเป็นของตนเองที่เป็นมรดกต กทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่ของตน ได้นำมามอบให้กับทางวัด โดยมีพระมหาเดี่ยวสิงห์  สุทฺธิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดคลองกลาง เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกิจก ร ร ม และโดยพุทธศาสนิกชนเป็นพยาน

ซึ่งหลายคนต่างร่วมอนุโมทนาบุญมหากุศลในครั้งนี้ ถวายที่ดิน 40 กว่าไร่ คิดเป็นเงิน 20 กว่าล้านบาท ให้กับวัดคลองกลางโดยมีพระมหาเดี่ยวสิงห์  สุทฺธิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดคลองกลาง พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ พระวิปัสสนาจารย์ กลางงานโครงการธรรมสัญจรตะลอน ไปทั่ว

จากการสอบถามคุณยายแก้ว ได้เล่าว่า ตนเองตั้งใจมานานแล้ว ที่จะมอบที่ดินให้กับทางวัด ซึ่งที่ดินที่ยกให้กับวัดในครั้งนี้นั้น โดยพ่อแม่ของตน ได้สั่งไว้ก่อนต า ย ว่าห้ ามเอาที่ดินไปข ายกิน ถ้าหากตนจะเสี ยชีวิตให้ยกที่ดินทั้งหมดให้กับทางวัด ซึ่งตนก็ได้เชื่อฟังคำพูดของพ่อแม่ และปฏิบัติคำพูดของพ่อแม่เสมอมา และได้สอบถามหลานๆ ญาติพี่น้องไม่มีใครคั ดค้ านในการยกที่ดินถวายวัดให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนาต่อไป วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มาข่าว-สายชล หนูแดง : ภาพ – ทัตธน เหล่าหล้า ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์ จ.ปราจีนบุรี

Facebook Comments Box
สวัสดี