Friday, 12 April 2024

แม่ยืมเงินลูกสาว 5 พัน แต่เขียนสัญญ า 5 แสน

เมื่อไม่นานมานี้ ทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้เผ ย แ พ ร่ เ รื่ อ งราวของชาวเน็ ต ท่านหนึ่ง โดยเ รื่ อ งราวมีอยู่ว่า…ป้าหวังมีลูกชาย 2 คนลูกสาว 1 คน แต่ลูกชายทั้งสองคนล้วนไม่ได้เ รื่ อ ง มีแต่ลูกสาวที่พอจะพึ่งพาได้ พออายุมากขึ้น สุขภาพของป้าหวังก็เริ่มแ ย่ลง ลูกชายสองคนก็ไม่มาดูดำดูแดง และพอลูกสาวรู้เข้า ก็ปรึกษากับลูกเขยว่า ให้แม่อยู่บ้านคนเดียวไม่ดีแน่ ในเมื่อพี่ชายสองคนไม่ดูแลแม่

“ถ้าอย่างนั้นฉันกลับบ้านไปดูแลแม่ละกัน” ลูกเขยก็เข้าใจ บอกว่ากลับไปดูแลแม่เป็นสิ่งที่พวกเราควรทำ “เอาเป็นว่าเธอกลับไป เดี๋ยวเ รื่ อ งที่นี่ผมจัดการเอง”

ลูกสาวกลับไปดูแลแม่อย่างตั้งใจ แม่ไม่สบายกินย าต้องใช้เงิน ลูกสาวไปขอจากพี่ชายคนโต เขาก็ว่า “ไม่มีเงิน” พอไปขอจากพี่ชายคนรอง เขาก็บอกว่า…“แกกลับไปรอที่บ้าน ถ้ามีเงินแล้วจะส่งไปให้” แต่พี่คนรองก็ไม่เคยส่งมา ที่พูดก็เพื่อจะไ ล่น้องสาว กลับบ้านเท่านั้u

ลูกสาวไม่ได้มีฐานะร่ำร ว ย แต่ก็ยังโทรไปบอกลูกเขย ให้ส่งเงินมาให้ลูกเขยก็เ ล ยเอาห มูที่บ้านไปขๅย ส่งเงินให้ลูกสาวมา 5,000 แม่… “ลูกเอ๊ย เงินนี้แม่รับไว้เฉย ไม่ได้ ต้องเขียนเป็นสัญญ า กู้”

ลูกสาว… “แม่จ๋า แม่เป็นแม่หนู นี่เป็นสิ่งที่หนูควรทำ ไม่ต้องค่ะ” แต่แม่ก็ยังยืนกราน สุดท้าย แม่ก็เ ล ยเขียนเป็นสัญญ า กู้ ง่าย แถมยังเซ็ น ต์ ล ายเซ็ น ต์ และ ปั้มลายนิ้ ว มือด้วย ลูกสาวอ่า น แล้วก็บอกว่า… “แม่เขียนผิ ด หรือเปล่า หนูให้แม่ 5,000 ทำไมแม่เขียน 500,000”

แม่บอกว่า… “แกไม่ต้องไปสนใจ เก็บสัญญ า กู้ นี้ไว้ให้ดี ก็พอ” (สามเดือนผ่านไป แม่ก็จากไป) ลูกชายสองคนขๅยบ้านของแม่ทิ้ง ได้เงินมา 750,000 เตรียมจะแบ่งกันสองคน ผู้ใหญ่บ้านพาลูกสาวของป้าหวัง มาหาลูกชายทั้ง 2 คนบอกว่า…“แม่ของพวกเอ็งตอนมีชีวิตอยู่ฝากให้ลุงมาจัดการ”  แกบอกว่า

“ลูกสาวแกกตัญญูนัก สมบัติให้แบ่งให้ลูกสาวด้วยส่วนหนึ่ง” ลูกชายสองคนบอกว่า…“ลูกสาวที่แต่งง า นออกไปแล้วก็เหมือนกับน้ำที่สาดออกไป ตามธรรมเนี ย ม ของห มูบ้านเรา สมบัติต้องเป็นของลูกชาย

พวกเราเองก็กลั วว่าเ รื่ อ งแบ บนี้จะเกิดขึ้น ก่อนแม่จากไป พวกเราก็เ ล ยให้แม่เขียนไว้อย่างชัดเจ นว่าให้ยกบ้านให้ลูกชายทั้ง 2 คน ตอนนั้นลุงผู้ใหญ่ก็อยู่นี่นา” ผู้ใหญ่บ้านว่า… “หนังสือฉบั บ นั้นข้ารู้ แต่มันมีเขียนไว้อยู่ว่า… หลังจากแม่เอ็งเสี ย ห นี้สินทั้งหมดก็เป็นลูกชายสองคนที่ต้องช่วยชดใช้ให้ ใช่มั้ย”  ลูกชายทั้ง 2 พยักหน้า ตอนแรกลูกชายคิดว่าแม่ติ ด เงินร้านขๅยย า ร้านขๅยของไม่เท่าไหร่ ก็เ ล ยไม่ได้สนใจข้อนั้น

ตอนนั้นเอง ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ลูกสาวหยิบสัญญ า กู้ออกมา แล้วว่า… “แม่เอ็งติดเงินลูกสาวอยู่ 500,000 เงินนี้พวกเอ็งต้องเป็นคนชดใช้ พวกเอ็งต้องทำตามทั้งสัญญามรดกและสัญญ า กู้  ไม่อย่างนั้นก็ไปฟ้อ ง ร้ องเอา จริง จากสิ่งที่พวกเอ็งทำกับแม่เอ็ง เอ็งสองคนได้ไป 250,000 ก็ถือว่าไม่น้อยแล้ว”

ลูกชายสองคนลังเลอยู่หลายวัน ก่อนจะส่งเงิน 500,000 ให้ลูกสาว หลังเ รื่ อ งนี้จบลง ชาวบ้านก็ชื่นชมคน 3 คนเป็นอย่างมาก หนึ่งคือ ลูกสาวที่กตัญญู สอง คือป้าหวังที่ฉลาด และสามคือ ผู้ใหญ่บ้านที่ยุติธรรม

พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ เป็นพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่ของบ้าน ความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี กตัญญูต่อพ่อแม่ ปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ทดแทนบุญคุณท่าน

แหล่งที่มา: มันต้องมี

เรียบเรียง: 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box
สวัสดี