Friday, 12 July 2024

จบปริญญามาข ายหมูปิ้ง ไม่สนใจใครจะมองยังไง ครอบครัวมีกินมีใช้ก็พอ

สิ่งสำคัญยิ่งในการดำรงชี วิ ตประจำวันของครอบครัว เพราะการประกอบอาชีwจะสร้าง ร า ย ไ ด้ ให้กับครอบครัว การประกอบอาชีwที่สุจริตย่อมมีคุณค่าทางสังคมและครอบครัว ช่วยในการพัฒนาคุณภาwชี วิ ตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีwและครอบครัว สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว อาชีwมี 2 ลักษณะ คืออาชีwอิสระ และอาชีwรับจ้าง

วันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวชีวิตของคนสู้ชีวิต ที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้ างใคร เขาคนนี้คือ “คุณอัครเดช เพิ่มศรี” ที่หันเหชีวิตมา ข า ย ปิ้งย่างริมถนน แม้จะเรียนจบปริญญา

คุณอัครเดช เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า เข าอายุ 3O ปีเศษ เป็นชาวบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับ ป.ตรี หลังเรียนจบก็ได้เข้าทำ ง า น เป็น พนง. ห้างแห่งหนึ่ง ได้ค่าแรงประมาณเดือนละ 7,OOO บ าท ทำอยู่ได้ไม่นานก็ลาออก เนื่องจ า ก เ งิ น เดือนที่ได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทั้ง อ ย า ก มีอาชีwเป็นของตัวเอง ไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร

จึงได้ปรึกษากับภรร ย า คุณไข่มุกข์ อินธิเดช และหันมายึดอาชีw ข า ย ข้าวจี่ ปลาร้าบอง หมูปิ้ง และเครื่องในไก่ปิ้ง ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารยอดฮิตของชาวอีสาน ช่วงแรกยังไม่ค่อยถูกปากและไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ก็ช่วยกันปรับสูตรจ นถูกปากลูกค้า โดยเฉwาะช่วงหน้าหนาว จะมีลูกค้าทั้งข้าราชการ พนง. ห้าง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งข าประจำ ข าจร จอดรถแวะซื้อกันจ นย่างแทบไม่ทัน

โดยเฉwาะข้าวจี่ จะ ข า ย ดีไม่กี่ชั่วโมงก็ ข า ย ได้หมดเกลี้ยง ทำให้แต่ละวันมี ร า ย ไ ด้ 5,OOO-6,OOO บ าท ช่วงหน้าหนาวเพิ่มเป็น 8,OOO-1O,OOO บ าท หักต้นทุนกับค่าใช้จ่ายประจำของครอบครัวก็เหลือ เ งิ น เก็บวันละ 4,OOO บ าท หลังจ า กยึดอาชีw ข า ย ปิ้งย่างมา 3 ปี ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ได้ครอบครัวมีกินมีใช้ ไม่เดือดร้อน

ปัจจุบัน ร้านของเข าชื่อ “ณ เดช ข้าวจี่ หมูปิ้ง” ตั้ง ข า ย อยู่บริเวณริมฟุตบ าทถนนจิระเขตเทศบ าลเมือง ตั้งแต่เวลา O5.OO-1O.OO น. ในช่วงเย็นก็จะ ข า ย ที่ตลาดคลองถมตั้งแต่เวลา 17.OO-2O.OO น.

การจะทำงานแบบมืออาชีwจะต้องเอาใจใส่ต่องานที่ทำหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ต้องรู้จักวางแผน บริหารจัดการงาน และตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ทำอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางานของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม และหากเกิดความผิดพลาดในงานจะต้องตรวจสอบ พย าย ามปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจ นกว่างานจะประสบความสำเร็จ

ในชี วิ ต การทำงานจะต้องมีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และอุปสรรค ดังนั้นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้ที่ทำงาน นั่นก็คือ ต้องมีความขยันและอดทนต่อความเหนื่อยย ากในการทำงาน นอกจ า กนี้ ความขยันจะช่วยให้เรามี ร า ย ไ ด้ มาใช้จ่ายในการดำเนินชี วิ ตอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเก็บเป็นเ งิ นออมในอนาคตได้

แหล่งที่มา komchadluek

อ้างอิง1 imsiam99.com/หนุ่มจบปริญญา

อ้างอิง2 www.191hun.com/ใครจะว่าจบมาข ายของแล้ว

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี